Pamokų laikas

08:00-08:45
08:55-09:40
09:45-10:30
10:50-11:35
11:55-12:40
12:45-13:30
13:35-14:20

Šiuo metu lankosi

Mes turime 11 svečius online

www.padoviniomokykla.lt, Powered by Joomla!
Nuotolinis mokymasis
Trečiadienis, 25 Kovas 2020 00:00

Nuotolinis mokymasis prasidės nuo 2020 m. kovo 30 d. 8.00 val. ryto pagal pamokų tvarkaraštį.

Informacija tėvams, mokiniams ir mokytojams apie nuotolinį mokymąsi

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo data

Pastabos

1.

Įsivertinome mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.

Iki 2020-03-19

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad visi mokiniai turi galimybes prisijungti prie interneto (kompiuteriai, mobilieji telefonai).

2.

Visas pamokas vesime pagal pamokų tvarkaraštį.

Nuo 2020-03-30

Tvarkaraščio pamokos metu mokytojas teiks užduotis, konsultuos, aiškins. Pamokų laiką žino mokyklos bendruomenė.

3.

Pamokų laikas:

1. 8.00–8.45

2. 8.55–9.40

3. 9.45–10.30

4.  10.50–11.35

5.  11.55–12.40

6.  12.45–13.30

7.  13.35–14.20

Nuo 2020-03-30 iki tol, kol bus nurodyta dirbti kitaip

Pamokų metu Jūsų vaikai privalo būti įsijungę mobiliuosius įrenginius ir realiuoju tos pamokos metu sekti informaciją bei atlikti nurodytas užduotis (per E. dienyną, el. paštą, ZOOM, socialinių tinklų paskyras, pvz. facebook‘o grupes ir pan.). Tik savo pamokos metu mokiniai galės susisiekti, susirašinėti su mokytoju, konsultuotis – taip užtikrinsime visoms klasėms galimybę pasiekti mokytoją, neužkrauti jo žinutėmis, skambučiais ir pan.

4.

Pamokos organizavimas:

Nuo 2020-03-30

 

4.1.

Kiekvieną dieną mokytojai pildys E. dienyną pagal mokytojo pamokų tvarkaraštį (galės pildyti ir iš anksto).

 

Mokytojai nurodys temą, kurią mokiniai nagrinės tą pamoką.

4.2.

Mokytojai mokiniams skirs ir namų darbus.

 

Bus pateikiamos užduotys arba nuoroda į jas.

4.3.

Bus rašomos ir pastabos, pagyrimai.

 

Mokytojai sistemingai teiks raštu E. dienyne grįžtamąjį ryšį tiek Jums, tiek Jūsų vaikams.

4.4.

Nežymėsime „n“ raidžių. TAČIAU: mokytojai ves lankomumo apskaitą savo užrašuose ir informuos klasės auklėtoją, jei iš mokinio nėra grįžtamojo ryšio per savaitę (arba trumpiau).

Klasių auklėtojai, gavę signalą, spręs problemą, informuos mokytojus apie situaciją (pvz.: visa šeima serga, karščiuoja, vaikas nepajėgus mokytis).

 

Čia labai tikimės Jūsų supratimo ir vaikų kontrolės: vaikas privalo dalyvauti pamokose pagal nurodytą tvarkaraštį. Mokymasis bus orientuojamas į Jūsų vaiko atsakomybę, motyvaciją, pilietiškumą, emocinę ir fizinę sveikatą, tad lankomumas nėra prioritetas, mokinys mokosi sau.

Bendruomenė geranoriškai vertina sudėtingą situaciją, rodo sutelktumą ir palaikymą, padeda mokiniams ir jų tėvams išgyventi pokyčius, stresines situacijas, malšina nerimą.

4.5.

Nuotolinio ugdymo procese taikysime įvairias formas:

►mišrus mokymasis (šalia vadovėlių, pratybų, mokytojo paruoštos ir kt. medžiagos naudojimas ).

►savarankiškas mokymasis;

►mokytojas – konsultantas, padėjėjas.

 

Mokytojai numatys įvairias mokymosi veiklas, kūrybines – tiriamąsias – patirtines užduotis. Turinį papildys įvairiais skaitmeniniais ištekliais. Specialiųjų poreikių mokiniams skirs individualizuotas ar pritaikytas užduotis, numatys pagalbos teikimą..

4.6.

Vertinti rekomenduojama kaupiamuoju balu („mažaisiais“ pažymiais ir kt.), formuojamuoju vertinimu. Mokytojai supažindina su savo vertinimo sistema mokinius.

Vertinamasis atsiskaitymas (testas, rašinys ir kt.) vyksta bent kartą per mėnesį mokytojo nustatytu laiku.

 

Kontrolinio testo datą mokytojai nurodys E. dienyne (prieš 5 darbo dienas derindami tarpusavyje su kolegomis. Mokiniui per dieną skiriamas tik vienas kontrolinis darbas.

Bendros bendravimo ir bendradarbiavimo taisyklės:

5.

Kadangi komunikuosime su bendruomene ne tik įprastomis formomis (E. dienynas; el. paštas; telefonas), bet ir socialiniuose tinkluose, prašome laikytis bendrų etikos reikalavimų, neįžeidinėti, padėti mokytojams ir savo vaikams, pastebėjus problemą, informuoti auklėtoją, mokytoją, specialistus.

 

Šiuo sunkiu pasauliui metu labai svarbu yra kultūringas tonas, pasiryžimas padėti. Tad kviečiame susivienyti, suprasti mokytojus ir bendradarbiauti mūsų vaikų labui. Juk ne kartą esame įrodę, kad visi kartu galime daug išmokti ir daug nuveikti.

 

Apklausa

Man svarbiausia turėti
 

Mūsų draugai

 

sg-logo

 

emokykla

 

gyvuliai
 

logo_tukst_vaikai

 

 Be patyciu

 

 

www.padoviniomokykla.lt - 2011