Pamokų laikas

08:00-08:45
08:55-09:40
09:45-10:30
10:50-11:35
11:55-12:40
12:45-13:30
13:35-14:20

Šiuo metu lankosi

Mes turime 8 svečius online

www.padoviniomokykla.lt, Powered by Joomla!
Apie mokyklą

Istorija

Oficialiajam švietimui Padovinio apylinkėse pradžia buvo duota dar 1910 m., kuomet buvo įkurta pirmoji Padovinio pradinė mokykla. Patalpos buvo samdomos pas vietinį ūkininką Montvilą. Jau 1913 m. Padovinyje pastatyta mūrinė mokykla. Deja, po dviejų metų, I Pasaulinio karo metais ši mokykla sudegė. Keleta metų vietiniai vaikai buvo priversti keliauti mokytis į mokyklą gretimame Naujadvario kaime. Pasibaigus karui mokinių tėvų komiteto iniciatyva sudegęs Padovinio pradinės mokyklos pastatas buvo atstatytas.

1925 m. mokykla buvo perorganizuota į 4 skyrių pradinę mokyklą, o dar po keleto metų, 1931 m., Padovinyje pastatyta nauja pradinė mokykla. Moksleivių skaičius mokykloje šiuo laikotarpiu, įvairiais duomenimis, svyruodavo nuo 20 iki 50.

Po 1936 metų mokyklų reformos Padovinyje jau veikė šešių skyrių pradinė mokykla.

Sovietiniu laikotarpiu, 1949 metais, Padovinio pradinė mokykla buvo pertvarkyta į septynmetę mokyklą, o nuo 1962 metų - į aštuonmetę.

Nuo 1987 m. mokykla įsikuria naujame, dabartiniame pastate. Atidarymo metu ji vadinosi Padovinio nepilna vidurine mokykla, tačiau jau po metų tampa devynmete mokykla.

2002 metais mokykla įgyja savo dabartinį, dešimtmetės mokyklos, statusą. Mokykla teikia pagrindinį išsilavinimą.

Nuo 2010 metų prie Padovinio pagrindinės mokyklos prijungtas Daukšių pagrindinio ugdymo skyrius.

Nuo 2004 metų mokyklai vadovauja Irma Sinkevičienė.

Dabartis

Kiekvienais mokslo metais mokykloje vyksta daug įvairių švenčių ir renginių. Nemaža jų dalis vyksta tapę tradiciniais.

Rugsėjo 1-osios šventė. Į šventę po vasaros atostogų susirenka mokiniai, atvyksta jų tėvai, Liudvinavo seniūnijos atstovai, kiti svečiai. Šventės metu skamba moksleivių deklamuojami posmai, mokyklos vadovų bei svečių sveikinimai, palinkėjimo žodį taria mokyklos ateitininkų būrelio nariai.  Spalio mėnesį mokykloje vyksta tradicinė Rudens derliaus šventė. Mokiniai į mokyklą atneša įvairius gamtoje rastus ar savo sukurtus eksponatus iš rudens gėrybių. Šventės dieną taip pat vyksta įvairūs konkursai, viktorinos, mokinių pasirodymai, kurie visi susiję su rudeniu, gamtos gėrybėmis. Šventės pabaigoje atkeliauja Dėdė Derlius, kurio gėrybių kraitėje dovanų užtenka ne tik geriausių darbų autoriams, geriausiai pasirodžiusiems mokiniams, bet ir visiems šventės dalyviams.

Advento vakaronės metu mokykloje vyrauja rimtis ir susikaupimas. Mokiniai iš anksto nupina didelį Advento vainiką. Renginio metu dega žvakutės, skaitomi Advento palinkėjimai. Vėliau nedideli Advento vainikai arba popieriniai angeliukai papuošia kiekvieną kabinetą. Visa tai Advento metu mokiniams turi priminti, kad šiuo metu mokykloje vyrauja rimtis, susikaupimas ir laukiama didžiojo stebuklo – Kalėdų ir Jėzaus Kristaus gimimo.

Vykstant tradicinėms krepšinio varžyboms „3×3“ Padovinio taurei laimėti mokykloje verda tikras varžybų šurmulys. Į varžybas atvyksta Gudelių, Želsvos, Igliškėlių bei kai kurių kitų Marijampolės savivaldybės pagrindinių mokyklų komandos. Aikštelėje verda krepšinio aistros, padoviniečiai sirgaliai kaip įmanydami palaiko savo komandą. Sporto salėje ir už jos ribų atmosfera kaip per tikras krepšinio varžybas.

Be šių, mokykloje vyksta ir daugiau tradicinių švenčių: Kalbų diena, Mokytojo diena, Kalėdų eglutė, Abėcėlės šventė, Ąžuoliukų šventė, Trijų kartų vakaras, Atvelykio šventė, Motinos dienos minėjimas, Paskutinis skambutis, Tarpmokyklinis šokių festivalis.

Vizija

Mokykla, teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą, formuojanti žmogaus vertybių sistemą.

Mokykla, atspindinti visuomenės poreikius, kurioje sukurtos sąlygos efektyviam ugdymo procesui saugioje, estetiškoje, virtualioje aplinkoje.

Mokykla, kurioje pagrindinė vertybė vaikas, ugdomas gyventi besikeičiančios visuomenės sąlygomis.

Mokytojai – aktyvūs, diegiantys naujoves, bendradarbiaujantys metodinėje, kultūrinėje veikloje, gebantys įsivertinti mokyklos veiklą.

Misija

Mokykla  - institucija, kurioje sudaromos sąlygos įgyti šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį atitinkantį pagrindinį išsilavinimą;

kurioje ugdoma visapusiška asmenybė su nuostata mokytis visą gyvenimą;

kurioje organizuojamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas;

kurioje vyrauja humanistinės nuostatos, ugdoma pilietinė savimonė, puoselėjamos demokratijos, atviros visuomenės vertybės.

 

Apklausa

Man svarbiausia turėti
 

Mūsų draugai

 

sg-logo

 

emokykla

 

gyvuliai
 

logo_tukst_vaikai

 

 Be patyciu

 

 

www.padoviniomokykla.lt - 2011