Pamokų laikas

08:00-08:45
08:55-09:40
09:45-10:30
10:50-11:35
11:55-12:40
12:45-13:30
13:35-14:20

Šiuo metu lankosi

Mes turime 6 svečius online

www.padoviniomokykla.lt, Powered by Joomla!
Naujienos
Advento kalendorius
Pirmadienis, 30 Lapkritis 2020 07:34

https://calendar.myadvent.net/?id=6c3f195bf2390e5799f635c5ec8b640e

 
Integruota pamoka
Ketvirtadienis, 08 Spalis 2020 15:26

Spalio 8 dieną mokykloje vyko integruota tikybos - chemijos pamoka, kurios tema "Rožančinė. Švč. Mergelės Marijos šventė".

Ne tik mokiniams, bet ir pamokos svečiams buvo įdomu sužinoti kas gali būti bendro tarp tikybos ir chemijos pamokų.

Mokiniai pamokoje sužinojo rožinio istoriją, susipažino iš kokių medžiagų jie gaminami, galėjo pamatyti įvairius rožinius: iš vilnos veltą rožinį, iš Jeruzalėje augančio alyvmedžio pagamintą rožinį, su šventosios žemės trupinėliu, rožinius-apyrankes ir žiedo formos, taip pat šviečiantį tamsoje - fosforinį rožinį.

Su chemijos mokytoja prisiminė, kurios medžiagos yra natūralios, kurios sintetinės, kaip jos išgaunamos. Aiškinosi ar viename rožinyje gali būti ir natūralių ir sintetinių medžiagų, ar jos tarpusavyje dera. Sprendė užduotis skaičiuodami rožinio karoliukų tankį, bei kiek medžiagos reikia pagaminti rožiniui.

Pamoka buvo įdomi ir nekasdieniška. Mokiniai sužinojo daug naujų ir įdomių dalykų.

 
Eismo pamokėlė
Antradienis, 15 Rugsėjis 2020 14:50

Rugsėjo 15 dieną Padovinio pagrindinio ugdymo skyriaus pirmokus aplankė policijos pareigūnės, kurios pravedė saugaus eismo pamokėlę. Mokiniai sužinojo kaip teisingai pereiti gatvę, važinėti dviračiu, aptarė įvairias situacijas, žiūrėjo video vaizdelius. Pareigūnės kiekvienam mokiniui padovanojo po atšvaitą ir spalvinimo knygelę „Susipažinkime - Lietuvos policija“. Kiekvienas vaikas galėjo užduoti klausimus, papasakoti nutikusius įvykius. Tai buvo ne tik įdomi pamoka, bet ir puiki pažintis su policijos pareigūno profesija.

Pamokėlės akimirkos

 
Mokyklos aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis
Penktadienis, 11 Rugsėjis 2020 14:41

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio ugdymo skyrius dalyvavo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Kadangi „Gamtamokslinę spintą“ sudaro laboratoriniai indai, gamtos pažinimo ir fizikos priemonės, jomis naudojomės pasaulio pažinimo, matematikos, kūno kultūros, technologijų pamokose. Darėme bandymus norėdami išsiaiškinti, kurios medžiagos ištirpsta, o kurios grįžta į pradinę formą. Eksperimentavome su spalvomis, norėdami išsiaiškinti kokias spalvas sumaišyti norint gauti vieną ar kitą atspalvį. Matavome daiktų ilgius, atstumus, tyrėme, kokį didžiausią atstumą galime nušokti, numesti kamuoliuką. Patiko matuoti ir lyginti temperatūros svyravimus lauke ir klasėje, sverti ir lyginti daiktus, tyrinėti gamtos objektus, naudojantis didinamuoju stiklu. Šios priemonės teikia galimybę atlikti darbus praktiškai, įsitikinti, patikrinti.

spinta.jpg - 125.58 Kb

Nuotraukos čia

 
Mokslo metų pradžios šventė
Antradienis, 01 Rugsėjis 2020 11:17

Gražų rudenišką rugsėjo 1-osios rytą Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio ugdymo skyriuje vyko tradicinė mokslo metų pradžios šventė.

Kaip įprastai, šventė vyko lauke prie mokyklos. Čia visus su mokslo metų pradžia pasveikino skyriaus vedėja I. Sinkevičienė, skyriaus tarybos pirmininkė N. Taločkienė, susirinkusiems gražius posmus padeklamavo penktokės Mintarė ir Karina. Kaip įprasta, šios šventės metu visų akys krypo į pirmokėlius, kurie iš vedėjos rankų gavo įvairių dovanų.

Po ilgos pertraukos, susijusios su covid-19, mokykla vėl prisipildė mokinių balsų, mokslo metai prasidėjo...

alt

Šventės akimirkos

 
Skelbimas
Antradienis, 02 Birželis 2020 05:27

Mokinių ir jų tėvelių dėmesiui !

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ugdymas baigiamas 2020-05-29.

Atostogos PUG vaikams prasideda 2020- 06-01.

1-4 klasių mokinių nuotolinės pamokos tęsiamos iki 2020-06-05.

Atostogos 1-4 kl. mokiniams prasideda 2020-06-08.

5–9 klasių mokinių nuotolinės pamokos ir ugdymas iki 2020-06-19.

Atostogos 5–9 klasių mokiniams prasideda 2020-06-22.

IKI Ugdymo pabaigos mokiniai besąlygiškai privalo dalyvauti pamokose,

stropiai mokytis,

siekti geresnių II-ojo pusmečio ugdymosi rezultatų.

Tėvai atsako už savo vaikų dalyvavimą pamokose.

 
Nuotolinis mokymasis
Trečiadienis, 25 Kovas 2020 00:00

Nuotolinis mokymasis prasidės nuo 2020 m. kovo 30 d. 8.00 val. ryto pagal pamokų tvarkaraštį.

Informacija tėvams, mokiniams ir mokytojams apie nuotolinį mokymąsi

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo data

Pastabos

1.

Įsivertinome mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.

Iki 2020-03-19

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad visi mokiniai turi galimybes prisijungti prie interneto (kompiuteriai, mobilieji telefonai).

2.

Visas pamokas vesime pagal pamokų tvarkaraštį.

Nuo 2020-03-30

Tvarkaraščio pamokos metu mokytojas teiks užduotis, konsultuos, aiškins. Pamokų laiką žino mokyklos bendruomenė.

3.

Pamokų laikas:

1. 8.00–8.45

2. 8.55–9.40

3. 9.45–10.30

4.  10.50–11.35

5.  11.55–12.40

6.  12.45–13.30

7.  13.35–14.20

Nuo 2020-03-30 iki tol, kol bus nurodyta dirbti kitaip

Pamokų metu Jūsų vaikai privalo būti įsijungę mobiliuosius įrenginius ir realiuoju tos pamokos metu sekti informaciją bei atlikti nurodytas užduotis (per E. dienyną, el. paštą, ZOOM, socialinių tinklų paskyras, pvz. facebook‘o grupes ir pan.). Tik savo pamokos metu mokiniai galės susisiekti, susirašinėti su mokytoju, konsultuotis – taip užtikrinsime visoms klasėms galimybę pasiekti mokytoją, neužkrauti jo žinutėmis, skambučiais ir pan.

4.

Pamokos organizavimas:

Nuo 2020-03-30

 

4.1.

Kiekvieną dieną mokytojai pildys E. dienyną pagal mokytojo pamokų tvarkaraštį (galės pildyti ir iš anksto).

 

Mokytojai nurodys temą, kurią mokiniai nagrinės tą pamoką.

4.2.

Mokytojai mokiniams skirs ir namų darbus.

 

Bus pateikiamos užduotys arba nuoroda į jas.

4.3.

Bus rašomos ir pastabos, pagyrimai.

 

Mokytojai sistemingai teiks raštu E. dienyne grįžtamąjį ryšį tiek Jums, tiek Jūsų vaikams.

4.4.

Nežymėsime „n“ raidžių. TAČIAU: mokytojai ves lankomumo apskaitą savo užrašuose ir informuos klasės auklėtoją, jei iš mokinio nėra grįžtamojo ryšio per savaitę (arba trumpiau).

Klasių auklėtojai, gavę signalą, spręs problemą, informuos mokytojus apie situaciją (pvz.: visa šeima serga, karščiuoja, vaikas nepajėgus mokytis).

 

Čia labai tikimės Jūsų supratimo ir vaikų kontrolės: vaikas privalo dalyvauti pamokose pagal nurodytą tvarkaraštį. Mokymasis bus orientuojamas į Jūsų vaiko atsakomybę, motyvaciją, pilietiškumą, emocinę ir fizinę sveikatą, tad lankomumas nėra prioritetas, mokinys mokosi sau.

Bendruomenė geranoriškai vertina sudėtingą situaciją, rodo sutelktumą ir palaikymą, padeda mokiniams ir jų tėvams išgyventi pokyčius, stresines situacijas, malšina nerimą.

4.5.

Nuotolinio ugdymo procese taikysime įvairias formas:

►mišrus mokymasis (šalia vadovėlių, pratybų, mokytojo paruoštos ir kt. medžiagos naudojimas ).

►savarankiškas mokymasis;

►mokytojas – konsultantas, padėjėjas.

 

Mokytojai numatys įvairias mokymosi veiklas, kūrybines – tiriamąsias – patirtines užduotis. Turinį papildys įvairiais skaitmeniniais ištekliais. Specialiųjų poreikių mokiniams skirs individualizuotas ar pritaikytas užduotis, numatys pagalbos teikimą..

4.6.

Vertinti rekomenduojama kaupiamuoju balu („mažaisiais“ pažymiais ir kt.), formuojamuoju vertinimu. Mokytojai supažindina su savo vertinimo sistema mokinius.

Vertinamasis atsiskaitymas (testas, rašinys ir kt.) vyksta bent kartą per mėnesį mokytojo nustatytu laiku.

 

Kontrolinio testo datą mokytojai nurodys E. dienyne (prieš 5 darbo dienas derindami tarpusavyje su kolegomis. Mokiniui per dieną skiriamas tik vienas kontrolinis darbas.

Bendros bendravimo ir bendradarbiavimo taisyklės:

5.

Kadangi komunikuosime su bendruomene ne tik įprastomis formomis (E. dienynas; el. paštas; telefonas), bet ir socialiniuose tinkluose, prašome laikytis bendrų etikos reikalavimų, neįžeidinėti, padėti mokytojams ir savo vaikams, pastebėjus problemą, informuoti auklėtoją, mokytoją, specialistus.

 

Šiuo sunkiu pasauliui metu labai svarbu yra kultūringas tonas, pasiryžimas padėti. Tad kviečiame susivienyti, suprasti mokytojus ir bendradarbiauti mūsų vaikų labui. Juk ne kartą esame įrodę, kad visi kartu galime daug išmokti ir daug nuveikti.

 
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Penktadienis, 20 Kovas 2020 12:36

alt

 
DĖMESIO!
Pirmadienis, 16 Kovas 2020 16:59

Karantino metu mokykla bus užrakinta.

Informacija teikiama telefonais bei elektroniniu paštu.

Direktorė I. Sinkevičienė 8 620 41198

el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

direktoriaus pavaduotoja ugdymui B.Bagdonienė 8 652 74500

el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

sekretorė A.Andriušaitienė 8 659 35813

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sekite pranešimus mokyklos tinklalapyje http://padoviniomokykla.lt

bei EDUKA dienyne

 
Lytiškumo ugdymas
Pirmadienis, 24 Vasaris 2020 13:45

Vykdant „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo programą‘‘ vasario 24 dieną mokykloje 5-9 klasių mokiniams vyko sveikatos ir lytiškumo ugdymo pamokos. Pamokas vedė Marijampolės dekanato šeimos centro vadovė Lina Braukylienė. Berniukai dalyvavo pamokoje „Nuo berniuko iki vyro“, o mergaitėms buvo pravesta pamoka - „Nuo mergaitės iki moters“. Lektorė atvirai ir aiškiai su mergaitėmis ir berniukais kalbėjosi apie lytinę brandą, meilę, draugystę, atsakingą požiūrį į šeimą. Susitikimo metu kalbėta, kaip pažinti save biologiniu, psichologiniu, moraliniu požiūriu, kaip pažinti kūno pokyčius, kurie susiję su įvairiomis emocijomis. Pamokų metu mokiniai taipogi galėjo pavartyti jiems duotus Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lankstinukus. Tiek berniukai, tiek mergaitės labai įdėmiai klausėsi lektorės, buvo aktyvūs.

alt alt

 
Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais
Pirmadienis, 17 Vasaris 2020 06:28

2020 m. vasario 8 d. Padovinio pagrindinės mokyklos jaunieji šauliai dalyvavo pėsčiųjų žygyje Kazlų Rūdoje ,,Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais", skirtame Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tauro apygardos vadui Jonui Petrui Aleščikui - Rymantui (1948-04-04 - 1948-08-10) atminti. Žygyje dalyvavo apie 1000 žygeivių. Visi Padovinio pagrindinės mokyklos jaunieji šauliai sėkmingai įveikė 20 km trasą.

alt

Žygio nuotraukos

 
Jaunųjų šaulių veikla mokykloje
Pirmadienis, 03 Vasaris 2020 15:20

Mokykloje aktyviai vyksta Jaunųjų šaulių užsiėmimai:

2019 m. spalio 16 d. Padovinio pagrindinės mokyklos jaunieji šauliai turėjo įveikti kliūčių ruožą, kuriame įrodė savo ištvermę, jėgą ir loginį mąstymą. Taip pat įrodė, kad visi iki vieno moka dirbti komandoje.

Lapkričio 6 d. Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Padovinio pagrindinės mokyklos Marijampolės sav. jaunieji šauliai (vadovas Aurimas Dzemyda) organizavo susitikimą su Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 108 kuopos vadu vyr. ltn. Roku Čepononiu. Mokyklos jauniesiems šauliams, mokiniams, mokytojams karininkas pristatė gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, stojimo, studijų sąlygas, karjeros galimybes. Taip pat vyr. ltn. R. Čepononis kalbėjo ir apie karių savanorių tarnybos KASP galimybes, perspektyvas.

Lapkričio 20 d. mokyklos jaunieji šauliai dalyvavo kariškame žygyje, kurio metu nuėjo daugiau, kaip 20 km. Žygio metu jaunieji šauliai mokėsi maskuotės, sužeistojo transportavimo bei maisto gaminimo miško sąlygomis, subtilybių.

Gruodžio 11 d. Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Padovinio pagrindinės mokyklos (Marijampolės sav.) jaunieji šauliai (vadovas Aurimas Dzemyda) organizavo susitikimą su Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos ugniagesiais. Inspektorė I. Barauskienė papasakojo kaip saugiai elgtis ant užšalusių vandens telkinių, naudotis pirotechninėmis priemonėmis, tinkamai ir saugiai pasiruošti didžiosioms metų šventėms, taip pat jaunieji šauliai turėjo progą susipažinti su ugniagesio gelbėtojo profesija, ugniagesių naudojama technika.

2020 m. sausio 15 d. ir 22 d. dienomis jaunieji šauliai mokėsi medicinos subtilybių. Užsiėmimų metu šauliai išbandė įvairius žaizdų tvarstymo būdus. Taip pat sužinojo, kuo skiriasi civilinė medicina nuo karinės medicinos. J. šauliams į pagalbą buvo atvykęs 407 kuopos šauliai Linas Pečkys ir Dainius Ragauskas.

alt

 
Higienos pamokėlė
Trečiadienis, 22 Sausis 2020 00:00

Sausio 15 d. PUG grupės vaikams buvo priminti asmens higienos pagrindai. Vaikai pamokėlės metu stebėjo, kaip reikėtų tinkamai praustis rankutes ir veiduką bei patys praktiškai parodė, kaip jie moka tai daryti. Pamokėlės metu, vaikai vandenyje kartu su ančiuku darė rankų mankštelę ir viso kūno mankštelę. Po mankštelės vaikams buvo duoti lapai, kur jie turėjo nuspalvinti paveiksliukus, kada reikia plauti rankytes. Norint, kad vaikai geriau pasisavintų informaciją - vaikams buvo rodomas animacinis filmukas ,,Dantų šepetukų karalienė‘‘. Pamokėlės pabaigoje vaikučiai pasakojo kada jie valosi dantukus ir kada plaunasi rankytes.

Nuotraukos čia

 
Lėlių gamyba
Penktadienis, 27 Gruodis 2019 00:00

Lėlių teatras turi tūkstantmetes tradicijas ir kilęs iš magijos ir religijos ritualų. Teatrinė lėlė turi tam tikrų sakralumo momentų, kai lėlininkas savo meistriškumu sudvasina ir atgaivina lėlę. Edukatorės Ritos Bernotienės vedamos kultūros paso paslaugos “Lėlių teatro dirbtuvės” tikslas – plėsti vaikų kultūrinį akiratį, lavinti kūrybinius gebėjimus, skaitinti saviraišką. Pirmojoje edukacijos dalyje supažindinta su lėlių teatro istorija pasaulyje ir Lietuvoje, skirtingomis lėlių rūšimis ir jų valdymo technikomis, lėlininko profesija. Antrojoje edukacijos dalyje kiekvienas mokinys turėjo galimybę susikurti savo teatrinę lazdelinę lėlę iš veltinio. Pasidarius lėlę buvo demonstruojami, kokie yra pagrindiniai teatrinės lėlės valdymo principai, koks yra jos santykis su žiūrovu, mokiniai patys išbandė sudėtingesnes technikas. Edukacijos metu mokiniai noriai atliko užduotis, atsipalaidavo ir patyrė daug teigiamų emocijų, o pagamintas lėles pasiliko sau atminimui. Ugdymo procesas tapo įdomesnis ir įvairesnis, išbandytas kitoks būdas mokytis, išeinant iš klasės, suolo, vadovėlių rėmų.

 
Laukimas
Trečiadienis, 18 Gruodis 2019 12:47

,,Mokėkime laukti ir augti“ – taip sakė kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Artėjant gražiausioms metų šventėms tas laukimas įgyja ypatingą prasmę. Širdis užpildo gerumas, supratimas, atjauta . Tai laikas kai reikia ir atsiprašyti, ir atleisti.

Belaukiant švenčių puošiasi miestai, kaimai. Tviskančiomis ugnelėmis suspindi kone kiekvieni namai.

O mes pasipuošėme savo mokyklą. Kad lauktume... Kad augtume... Kad būtume pilni gerumo, savitarpio supratimo, meilės artimam...

alt

Daugiau nuotraukų galima rasti čia

 
Gerumo akcija
Penktadienis, 13 Gruodis 2019 00:00

Kalėdos – gerumo laikas, kai norisi ne tik kažką gauti, bet ir padovanoti.

Mokykloje nuo gruodžio 3 d. iki 9 d. vyko gerumo akcija „Padovanok dovanėlę“, kurią organizavo savanorių klubo vadovė R. Kriaučiūnienė su klubo nariais. Šios akcijos metu, visa mokyklos bendruomenė buvo kviečiama pasidalinti savo gerumu, šiluma ir meile. Tą galėjo padaryti atnešdami žaislą, knygą ar kitą dovanėlę. Visos dovanėlės gruodžio 12 d. buvo pristatytos į Liudvinavo seniūniją, kur bus išdalintos sunkiai gyvenančių šeimų vaikams.

Tegul geri darbai įprasmina gražios metų šventės laukimą.

Nuotraukos

 
Kaip mes kepėm dzūkų bandas
Antradienis, 10 Gruodis 2019 00:00

Gruodžio 10-osios ankstyvą antradienio popietę 5-9 klasių mokiniai skubėjo ne namo, o į autobusą. Vykome į Pivašiūnus. Čia vaikai gilino žinias apie dzūkų tradicinę virtuvę. Jie klausėsi gaspadinės pasakojimo, ruošė bandas kepimui. Kol šios kepė, mokinukai mėgavosi gitaros garsais, dainavo dainas. Netrukus šeimininkė pranešė, kad bandos iškepė. Virtuvėje darbas virte virė. Vaikai pjaustė šį bulvių patiekalą ir merkė į padažą. O tada visi draugiškai ragavom šį skanų dzūkų patiekalą “daryciniu” pagardindami. Prisivalgę bandų tylūs ir ramūs keliavome namo.

Edukacijos nuotraukos

 
Advento popietė
Ketvirtadienis, 05 Gruodis 2019 00:00

Gruodžio 5-ą dieną mokykloje po pamokų vyko Advento popietė, kurią organizavo tikybos mokytoja J. Tumosienė.

Iš pradžių visus su prasidėjusiu Adventu ir artėjančiomis Kalėdomis pasveikino pavaduotoja B. Bagdonienė. Po to mokytoja J. Tumosienė multimedijos pagalba visus išsamiai supažindino su Advento istorija, papročiais, tradicijomis, pasakojo, kokius anksčiau darbus Advento metu žmonės galėjo dirbti ir kt. Pabaigoje visi sprendė kryžiažodį, kurio klausimai buvo mįslės. Jas įminusieji gavo po prizą – kalėdinį žaisliuką, prie kurio buvo ir lapelis su raide. Baigus spręsti kryžiažodį teisingai atsakiusieji iš šių raidžių sudėjo galutinį atsakymą, kuris buvo „Ramaus laukimo“.

Taigi visiems ramaus Kalėdų laukimo.

 
Ekskursija į Kauną
Penktadienis, 29 Lapkritis 2019 10:03

Lapkričio 28-ą dieną 5-9 klasių mokiniai lankėsi Kaune. Kelionės metu IX forte dalyvavo edukacinėje programoje „Jaunieji žvalgai“, apžiūrėjo ekspozicijas Vytauto Didžiojo Karo, Tado Ivanausko zoologijos, Aviacijos muziejuose. Ekskursijos metu buvo nepamirštos ir literatūrinės vietos: aplankyta rašytojo Mačiulio kapas Kaune ir rašytojo Just. Marcinkevičiaus gimtinė Prienų rajone. Taip pat buvo apžiūrėta ir kalėdiniam įžiebimui besiruošianti pagrindinė Kauno eglė Rotušės aikštėje.

Ekskursijos nuotraukos

alt

 
Zuikių muziejuje
Penktadienis, 29 Lapkritis 2019 07:30

Lapkričio 28 dieną mūsų mokyklos pradinukai vyko į edukacinę pamoką Sasnavos Zuikių muziejuje. Edukacijos metu vaikai gaminosi zuikio karūnas- ausis, kepė sausainius ir ruošė arbatos ryšulėlius. Aplankė Zuikių muziejų ir klausė pasakojimų apie jo įkūrimą, eksponatus. Buvo įdomu, linksma ir smagu. Nuotraukos

 
Edukacinė veikla Teatro užkulisiai
Penktadienis, 29 Lapkritis 2019 00:00

Naudodamiesi Kultūros paso galimybėmis, pakvietėme Klaipėdos jaunimo teatro aktores Ievą Pakštytę ir Justiną Burokaitę apsilankyti mūsų mokykloje. Aktorės organizavo mokiniams edukacines veiklas „Teatro užkulisiai“. Jos vyko trimis srautais: 1-4 klasių, 5-7 klasių ir 8-9 klasių mokiniams. Mokiniams buvo įdomu, smagu. Jie noriai dalyvavo visose veiklose.

 
Tolerancijos diena
Penktadienis, 15 Lapkritis 2019 00:00

2019 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys

Šių metų lapkričio mėnesio 15 dieną tolerancijos dieną minėjo ir mūsų mokykla. Visi mokiniai su savo auklėtojomis gamino šių metų tolerancijos simbolį – švyturį, kalbėjosi apie tolerantiškumą, iškabino švyturius ant mokyklos medelių, taip pasidalindami jų skleidžiama šviesa su visa kaimo bendruomene. Mokyklos savanorių klubo nariai aplankė Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namus ir įteikė kelis mokinių pagamintus švyturius jų gyventojams.

alt

 
Derliaus šventė
Antradienis, 01 Spalis 2019 00:00

Spalio 1 d.mokykloje vyko turtinga ir išradinga „Derliaus šventė“ . Ją organizavo biologijos mokytoja Lina Kasperavičienė. Kuriant darbelius iš rudens gėrybių, mokinių fantazijai ir išmonei nebuvo nei galo, nei krašto. Akis paganyti tikrai buvo kur. Smagiausia, kad viskas buvo pagaminta iš pačių mokinių daržo ar sodo gėrybių. Kai kurie darbeliai iš karto traukė dėmesį ir žavėjo savo originalumu, kūrybiškumu, išradingumu ir meniškumu. Šventės metu skambėjo eilės ir dainos apie rudenėlį, vyko klasių atstovų varžybėlės, buvo menamos mįslės, aštuntokai ,,Ropę rovė“. Po šventės, pasidžiaugę ir pasigėrėję „Derliaus šventės“ darbelių parodos eksponatais, mokiniai nuskubėjo į klases vaišintis rudenėlio gėrybėmis.

 
Europos kalbų diena
Ketvirtadienis, 26 Rugsėjis 2019 00:00

Rugsėjo 26-oji Europos kalbų diena. Ji buvo paminėta ir mūsų mokykloje. Ketvirtadienį po pirmos pamokos visi 5-9 klasių mokiniai rinkosi į mokyklos foje. Renginį pradėjo 8 klasės mokinė Brigita Burbulytė. Mokinė supažindino su minimos datos prasme. Ketvirtokė Karina Juočytė anglų kalba perskaitė eilėraštį apie kalbas. Penktokai ir ketvirtos klasės mokinė Gabija Prakapaitė padeklamavo A. Matučio eilėraštį “Pelėdžiukai”. Anglų kalbos mokytoja padėkojo visiems susirinkusiems ir palinkėjo mokytis kalbų, nes jos atveria duris į pasaulį.

 
Judumo savaitė
Pirmadienis, 16 Rugsėjis 2019 00:00

Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16–22 d. 2019 m. Europos judumo savaitės tema – „Žingsniuokime kartu!“.

Šių metų Europos judumo savaitės tikslas yra atkreipti dėmesį į saugų vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu bei naudą mūsų sveikatai ir aplinkai. Vaikščiojimas ir važiavimas dviračiu, padeda išlaikyti sveiką širdį ir kūną.

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos mokiniai 2019-09-16 dalyvavo žygyje „AŠ GALIU“. Lydimi mokytojų vaikai žygiavo 6 km iš Padovinio mokyklos į Varnupių piliakalnį.

Sėkmingai įveikę 6 km pasiekėme Varnupių piliakalnį, kopėme į jį. Piliakalnio viršūnėje dar laukė staigmena „Lobio ieškojimas“. Vaikai buvo suskirstyti į grupeles ir leidosi ieškoti lobio. Vėliau lobio ieškotojai buvo apdovanoti už įveiktą kelią ir rastą lobį.

Žygis buvo iš tiesų nelengvas. Pūtė stiprus vėjas, vietomis sulaukėme ir lietaus. Tačiau mūsų vaikai yra patys ištvermingiausi. Jiems nebuvo baisios jokios kliūtys.

 
Mokslo metai prasidėjo
Pirmadienis, 02 Rugsėjis 2019 00:00

Kartu su gandrais iškeliavo ir vasarėlė. Į duris ir vėl pabeldė rugsėjis... Gaila ilgų vakarų prie laužo su draugais ir saldaus miegelio iki pietų. Rugsėjis... ir vėl nauja pradžia, nauji siekiai, naujos svajonės...

alt Daugiau nuotraukų

 
Šok į tėvų klumpes
Pirmadienis, 10 Birželis 2019 06:59

Birželio 7d. mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje „Šok į tėvų klumpes“. Tai buvo diena, kupina įspūdžių ir naujų potyrių. Pirmiausiai nuvykome į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešąją bibioteką. Daugelis mokinių čia lankėsi pirmą kartą. Pirmiausiai apžiūrėjome atnaujintas sales, sužinojome daug naudingos informacijos apie šią įstaigą. Antrajame aukšte pamatėme ir seniausią bibliotekos knygą.

Skaityti daugiau...
 
Anglų kalbos Olimpis
Pirmadienis, 13 Gegužė 2019 17:34

Trys mūsų mokyklos mokiniai: O.Šeimys (5kl.), K.Marcinkevičius (6kl.) ir L.Rutkauskas (8kl.) dalyvavo tarptautiniame anglų kalbos konkurse Olimpis. Moksleivių pasiekimai buvo įvertinti pirmojo laipsnio diplomais. Sveikiname juos ir linkime nesustoti tobulėjant.

Titulinė 2019.05.13

 
Koncertas Motinos dienai
Pirmadienis, 13 Gegužė 2019 16:59

Gegužės 3d. Padovinio pagrindinėje mokykloje vyko koncertas paminėti Motinos dienai. Gausiai susirinkosioms mamoms moksleiviai grojo, deklamavo, šoko, dainavo. Visa meninė programa buvo pavadinta "visos gėlės tau, mama". Pasirodymams mokinius ruošė meno erdvės būrelio vadovė R.Kriaučiūnienė, muzikos mokytoja A.Dembinskienė ir šokių mokytoja D.Davydova.

Koncerto nuotraukos

 
"Kings" olimpiada
Ketvirtadienis, 02 Gegužė 2019 11:42

Trys mūsų mokyklos mokinės A.Juškevičiūtė, M.Karsokaitė (6kl.) ir L.Meškelevičiūtė (8kl.) dalyvavo tarptautinėje olimpiadoje "Kings". Jos sprendė lietuvių kalbos užduotis. Kovo mėnesį mokinės internetu dalyvavo šios olimpiados kvalifikaciniame etape. Čia visos sėkmingai įveikė atrankos barjerą - surinko ne mažiau 50 proc. visų taškų ir pateko į finalinį etapą. Finalas vyko balandžio 13d. šešiuose Lietuvos miestuose. Mūsų mokyklos atstovės varžytis vyko į Alytų. A.Juškevičiūtė surinko 68,08 proc., M.Karsokaitė - 78,65 proc., L.Meškelevičiūtė - 91,67 proc. visų galimų taškų. Lina užėmė 14 - ąją galutinę vietą tarp visų olimpiadoje dalyvavusių Lietuvos aštuntokų. Visos mokinės pelnė antro lygio diplomus.

Titulinė 2019.05.02

 
Išvyka į Burbiškio dvarą
Sekmadienis, 28 Balandis 2019 17:26

Balandžio 25d. Padovinio pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvas surengė išvyką į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Dvaras garsėja nuostabiu peizažinio tipo parku. Didingi parko vartai, liūtų tiltas, gausu paminklų, skulptūrų. Įspūdingi parką puošiantys tvenkiniai, kuriuose yra 15 salų, turinčių savo vardus ir iatorijas. Salas jungia daugybė tiltelių. Mokytojus pasitiko gidė, kuri papasakojo dvaro ir parko istoriją. Mokytojai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti edukacinėje programoje "pasigamink odinę tulpę". Išvykos nuotraukos.

 
Gaisrinės saugos mokymai darbuotojams
Sekmadienis, 28 Balandis 2019 17:17

Linksmai praleidę šv. Velykas, į darbą rinkosi mokyklos darbuotojai. Mokiniams - pavasario atostogos. Kol jie atostogauja – puikus metas darbuotojams pasimokyti. Šįkart gilinome gaisrinės saugos žinias. Mokymus vedė Marijampolės Preišgaisrinio gelbėjimo tarnybos inspektorė Ilona Barauskienė. Ji pateikė eilę faktų apie gaisrus ir jų priežastis. Darbuotojai ne tik klausė, bet atsakė į pateiktus klausimus, prisiminė veiksmus kilus gaisrui. Inspektorė pademonstravo kaip veikia dūmų detektoriai, paaiškino jų svarbą.

 
Tiriamųjų darbų konferencija
Penktadienis, 19 Balandis 2019 12:25

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre balandžio 18d. vyko Tiriamųjų darbų konferencija skirta pasaulinei Žemės dienai. Mūsų mokyklą atstovavo 7kl. mokiniai Emilija Paplauskaitė, Lidija Taločkaitė, Rokas Purys, Osvaldas Preikša ir vadovė, biologijos mokytoja, Lina Kasperavičienė. Mokiniai pristatė "vandens ir jame ištirpusių medžiagų judėjimo augalo stiebu" tyrimą. Buvo įdomu išgirsti ir kitų mokyklų mokinių darbų pristatymus.

Titulinė 2019.04.18

 
Karjeros diena
Ketvirtadienis, 18 Balandis 2019 17:08

Šiandien mokykloje mokytojos J.Rugienienės iniciatyva buvo organizuojama Karjeros diena, kurios metu mokiniai padedami mokytojų margino margučius, lankstė servetėles, kepė pyragus, gamino velykines dekoracijas, kurė velykinius sveikinimus ir atvirukus. Velykines dekoracijas ir atvirukus grupelė savanorių mokinių lydimi mokytojos Jūratės ir socialinės pedagogės Anetos išvežė į VŠĮ Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo globos namus ir padalino juos šių namų gyventojams. Be visų šių edukacinių veiklų šiandien moksleiviai tvarkė mokyklos aplinką, dalyvavo akcijoje "padovanok gėlytę mokyklai". Viso šio tikslingo renginio pabaigą vainikavo visos mokyklos bendruomenės pasišnekučiavimas prie laužo kepant dešreles.

Nuotraukos

 
Mokomės plaukti
Ketvirtadienis, 18 Balandis 2019 16:24

Vanduo yra gera terpė vaikams sveikai augti ir formuotis: čia jie grūdinasi, formuoja higienos įpročius, lavina kūną ir protą, stiprina sveikatą ir patiria judėjimo džiaugsmą. Padovinio pagrindinės mokyklos antrokai lanko Marijampolės sveikatingumo centro ,,Sveikatos banga“ baseiną, kur mokosi plaukti. Net 4 mėnesius mokiniai turi galimybę lankyti plaukimo treniruotes.

Skaityti daugiau...
 
Užsigavėjom
Ketvirtadienis, 28 Kovas 2019 11:50

Užgavėnių dieną jau nuo pat ryto mokykloje tvyrojo šventinė nuotaika. Pirmame aukšte pertraukų metu pasirodydavo tai kokia raganėlė, tai koridoriumi prabėgdavo vienas kitas velniukas. O po penkių pamokų mokyklos bendruomenė skubėjo į sporto salę, kur visus pasitiko šventės gaspadinė - lietuvių kalbos mokytoja.

Skaityti daugiau...
 
Gyvasis tautos žiedas
Ketvirtadienis, 28 Kovas 2019 11:42

Minint 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo-1990 metų kovo 11-osios metines Lietuvos mokyklos buvo pakviestos sudalyvauti pilietinėje iniciatyvoje "Gyvasis tautos žiedas". Be kitų, vienas šios iniciatyvos tikslas - masiškai, patraukliai ir žaismingai paminėti vieną svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų. Tą pasistenė padaryti ir mūsų mokyklos pradinukai.

Gyvasis tautos ziedas 2019.03.11

 
Baudų metimo konkursas
Ketvirtadienis, 14 Kovas 2019 10:05

Mokyklos mokinių taryba mokykloje organizavo baudų metimo konkursą, kuriame išmėginti savo taiklumą ir dėl taikliausio metiko pasivaržyti galėjo visi 5-10 klasių mokiniai. Konkursas vyko pertraukų metu trimis etapais. Pirmajame etape galėjo dalyvauti visi norintys. Į antrąjį etapą pateko po 2 geriausius metikus iš kiekvienos klasės, o finale varžėsi 5 taikliausieji. Čia sėkmė šypsojosi vienintelei mergaitei tarp finalo dalyvių septintokei Gabijai, kuri ir tapo nugalėtoja. Sveikiname!

Titulinė 2019.03.14

 
Gamtamokslinė spinta
Antradienis, 12 Kovas 2019 00:00

Mūsų mokykla dalyvauja projekte "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis". Gautos priemonės naudojamos 1-4 klasių pasaulio pažinimo pamokose ir kitose ugdomosiose veiklose. "Gamtamokslinę spintą" sudaro įvairios priemonės: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Naudojantis priemonėmis vyksta tiriamieji darbai. Įsimintinos pamokos buvo šios: magneto savybių tyrimas, medžiagų tirpumo tyrimas, skystos medžiagos spalvos atradimas, orientavimasis aplinkoje pagal komposą, paprasčiausių elektros grandinių tyrimas, svėrimai ir matavimai (temperatūros ir svorio), vandens būsenos kitimas, tyrimai naudojantis padidinimo stiklu.

alt

 
Gimtosios kalbos diena
Antradienis, 05 Kovas 2019 15:23

“O brangi lietuviškoji, šventa kalba prigimtoji! Už žemčiūgus tu brangesnė ir už viską meilingesnė...“ – šiais šeštokių Austėjos ir Rugilės deklamuojamais galo prasmingais A. Vištelio-Višteliausko bei kitų lietuvių poetų žodžiais apie lietuvių kalbą kovo 1-ą dieną prasidėjo renginys, skirtas Gimtosios kalbos dienai paminėti Padovinio pagrindinėje mokykloje. Po to septintokės Emilija ir Augustė skaidrių pagalba pristatė mokslinį žvilgsnį į lietuvių kalbos istoriją. Žinias apie lietuvių kalbą papildė ir gerą nuotaiką pakėlė J. Jankevičiaus TV laida „Klausimėlis“, kurioje Lietuvos gyventojai dalijosi savo žiniomis apie kalbos dalis.

Skaityti daugiau...
 
Susitikimas su psichologe
Šeštadienis, 09 Vasaris 2019 12:28

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos bendruomenė nėra didelė, tačiau čia nuveikiama daug didelių darbų. Siekiant geresnių mokymosi rezultatų šiais mokslo metais yra intensyviau stebima, fiksuojama, analizuojama individuali vaiko pažanga. Tačiau mokykloje didelis dėmesys skiriamas ne tik akademiniams pasiekimams, bet ir emocinei ugdytinių būsenai įvertinti ir gerinti.

Skaityti daugiau...
 
Varlių paradas
Šeštadienis, 09 Vasaris 2019 11:40

Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinės mokyklos 1-10 klasių mokiniai nuo praėjusių metų vasario mėnesio iki šių metų vasario dalyvavo projekte ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra”. Moksleiviai turėjo galimybę sudalyvauti net šešiose edukacinėse programose – ,,Sūrus amatas”, ,,Muzikos paslaptys”, ,,Vėjo energetikos paslaptys”, ,,Optinės iliuzijos ir įdomieji reiškiniai”, ,,Gamtos pėdsekystė” bei ,,Varliagyviai ir ropliai”.

Skaityti daugiau...
 
Svečiuose tautodailininkė
Antradienis, 22 Sausis 2019 00:00

Tautodailininkė Onutė Surdokienė – ypatinga, dažna ir labai laukiama mūsų mokykloje viešnia. Kaip ir ankstesniais metais, prieš didžiąsias metų šventes, menininkė atvyko pasidalinti tautodailės paslaptimis. Šį kartą buvome pradžiuginti snaigių karpymo pamokėle.

 
Kalėdos 2018
Penktadienis, 21 Gruodis 2018 00:00

Šis penktadienis mokykloje buvo neeilinis – vyko kūrybinė praktinė veikla „Kalėdos“. Nuo pat ryto buvo jaučiama šventinė nuotaika. Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Rugienienė pristatė veiklą, priminė stebuklinės pasakos struktūrą. Moksleiviams teko kurti pasakas pagal burtų keliu išsitrauktas temas. Pasiruošimui skirtas laikas praėjo akimirksniu. Vėliau pasidžiaugėme vieni kitų darbo rezultatais sukurdami ypatingą šventę. Daugiau renginio akimirkų čia.

2018 kaledos

 
Duonos kelias
Antradienis, 04 Gruodis 2018 00:00

Vieną gražią gruodžio popietę mokytojų ir mokinių grupė keliavo į ,,Virbalio vartus“, kur dalyvavo edukacinėje programoje ,,Duonos kelias“. Pradžioje buvome supažindinti su darbais, kuriuos tekdavo nudirbti iki duona patekdavo ant stalo. Tada minkėme ir formavome duonos kepaliukus. Kol kepė duonelė, susipažinome su senaisiais amatais- kantriai liejome žvakes, vijome ilgiausias virves, susipažinome su puodininkystės amatu, teko pasėdėti ir staklėse. Pasidarbavę žaidėme žaidimus. Vėliau šeimininkai pakvietė visus prie stalo. Po vaišių džiaugėmės iškepta duonele ir keliavome namo. Išvyka buvo turininga ir edukacijos dalyviams laikas tikrai neprailgo. Išvykos nuotraukos.

 
Energetikos ir technikos muziejuje
Pirmadienis, 03 Gruodis 2018 00:00

Paskutinį lapkričio ketvirtadienį keliavome į Vilniuje esantį Energetikos ir technikos muziejų. Vaikai dalyvavo edukacinėje programoje „Optinės apgaulės“. Visi susidomėję klausėsi pasakojimo apie iliuzijas, jų sukūrimą bei suvokimą, stebėjo demonstruojamus vaizdus. Po pamokėlės edukacijos dalyviai turėjo galimybę daugelį fizikinių reiškinių išbandyti praktiškai. Kitus foto vaizdus iš edukacinės išvykos galite pamatyti čia.

Titulinis 2018.11.15

 
Nacionalinė karjeros savaitė - 2018
Sekmadienis, 02 Gruodis 2018 00:00

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet mūsų mokyklos dešimtokai dalyvavo Marijampolės PRC organizuotame renginyje „Nacionalinė karjeros savaitė – 2018“. Susitikimo metu mokiniai apžiūrėjo PRC mokomąsias patalpas, išklausė paskaitą apie profesijų pasirinkimo galimybes, tolesnės karjeros perspektyvas. Renginio nuotraukos.

 
Kelionė į Vilnių
Šeštadienis, 17 Lapkritis 2018 08:51

Lapkričio 14d. 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai lankėsi pažintinėje kelionėje Vilniuje. Pirmasis kelionės taškas buvo aukščiausias Lietuvos statinys - Televizijos bokštas. Čia visi iš pradžių susipažino su Sausio 13 - osios gynėjams skirtu memorialu, kuris priminė tragiškus 1991 - ųjų metų įvykius. Po to pakilome į 165 metrų aukštyje esančią apžvalgos aikštelę "Paukščių takas", iš kurios kaip ant delno atsivėrė Vilniaus panorama. Kitas objektas buvo Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Čia lydimi vietinių vadovų eleskursantai susipažino su biblioteka, jos turtais ir galimybėmis. Pėščiomis perėję pagrindine miesto gatve - Gedimino prospektu, aplankę Katedrą, vykome į Antakalnio kapines. Čia palaidota daug garsių ir Lietuvai nusipelniusių asmenų. Tai Sausio 13 - osios aukos, Lietuvos prezidentas A.Brazauskas, neseniai perlaidotas partizanų vadas A.Ramanauskas-Vanagas, taip pat menininkai J.Marcinkevičius, P.Širvys, S.Sondeckis, A.Storpiršris...

Kelionės nuotraukos

 
"Auksinis rudenėlis - 2018"
Šeštadienis, 17 Lapkritis 2018 08:30

Labas. Nors ilgai Marijampolės savivaldybės jaunuosius literatus vienijęs konkursas "Auksinis rudenėlis" prieš keletą metų tyliai numirė, tačiau mūsų mokyklos lituanistai šį konkursą mokykloje tebeorganizuoja. Šiais metais norintiems kurti buvo pasiūlyta kurti eilėraščius apie rudenį pagal V.Mačernio, V.Mykolaičio-Putino, M.Vainilaičio eilėraščių pirmąsias eilutes. Nors kūrėjų gretos ir mūsų mokykloje retėja, tačiau džiugu, kad darbų buvo sulaukta. Baigiamajam renginiui organizatoriai, kūrėjai ir poezijai prijaučiantys mokiniai susirinko bibliotekoje. Čia susipažinome su žinomų poetų, pagal kurių tekstų pradžią reikėjo kurti, tekstais, piešėme jiems iliustracijas. Po to perskaityti konkurso dalyvių posmai, o pabaigoje apdovanoti nugalėtojai. Geriausiais darbais pripažinti L.Meškelevičiūtės (8kl.), G.Juodišiūtės (7kl.), R.Juodišiūtės (6kl.), A.Juškevičiūtės (6kl.) darbai.

Konkurso organizatoriai

Tituline 2018.11.16

 
Tolerancijos diena
Šeštadienis, 17 Lapkritis 2018 08:05

Lapkričio 16 - oji - tarptautinė Tolerancijos diena. Ją paminėjome ir mūsų mokykloje. Iš pradžių visi mokiniai ir mokytojai susirinko 2 - o aukšto foje. Čia mokyklos socialinė darbuotoja A.Andriušaitienė tolerancijos tema perskaitė pranešimą. Iš jo mokiniai sužinojo apie Tolerancijos dienos istoriją, išgirdo daug gražių ir prasmingų žodžių apie žmonių tarpusavio santykius, apie pakantumą kitos nuomonės, tautybės žmonėms.

Po to pranešėja pristatė Tolerancijos raktą, ant kurio puikavosi prasmingi žodžiai "Iš širdies į širdį". Prie šio rakto pagaminimo prisidėjo ir mokyklos mokiniai, ir mokytojai. Tada visi mokyklos bendruomenės nariai patraukė į lauką, nes buvo nuspręsta šį raktą pakabinti medyje prie mokyklos. Taip norima apie mokyklos veiklą ir Tolerancijos dieną informuoti Padovinio visuomenę ir kartu ją įtraukti į bendrą veiklą.

Renginio foto akimirkas galima pamatyti ČIA

 
Šokome kartu su visa Lietuva
Antradienis, 25 Rugsėjis 2018 16:46

Mūsų mokyklos šokių kolektyvas dalyvavo visoje Lietuvoje organizuojamoje masinėje šokių šventėje "Šoka visa Lietuva". Nuotraukoje mūsų šaunieji šokėjėliai :)

Titulinė 2018.09.14

 
Rugsėjo 1 - oji
Antradienis, 04 Rugsėjis 2018 00:00

Rugsėjo 1 dienos šventė šiais metais nuskambėjo kiek neįprastą dieną, tačiau nuo to jos reikšmė nesumenko. Padovinio pagrindinė mokykla mokinius, mokytojus, tėvelius ir svečius pasitiko pasipuošusi, atsinaujinusiomis edukacinėmis erdvėmis, gera nuotaika. Pasveikinti mokyklos bendruomenės šiais metais į šventę atvyko Padovinio bendruomenės pirmininkas ir Marijampolės savivaldybės tarybos narys Rolandas Jonikaitis, Marijampolės savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jakevičienė. Nuskambėjus prasmingiems palinkėjimams ir sveikinimo žodžiams sugužėjome į klases pirmąjai pamokai.

Šventės nuotraukos

Tituline 2018.09.01

 
Šokių šventė
Šeštadienis, 09 Birželis 2018 08:01

Mokykloje vyko tradicinė šokių šventė "Šoku tau, miela gimtinę". Šventę organizavo mokyklos šokių mokytoja Dalia Davydova. Dalyvavo kolektyvai iš Liudvinavo K.Borutos gimnazijos, Igliaukos A.Matučio gimnazijos, "III amžiaus" universiteto senolių kolektyvas bei mūsų mokyklos šokėjėliai.

Renginio nuotraukos

 
Išvyka į Ventės ragą
Šeštadienis, 09 Birželis 2018 07:16

Šiltą paskutinio pavasario penktadienio rytą didelis Padovinio mokyklos mokinių ir mokytojų kolektyvas patraukė link Žemaitijos. Ši kelionė buvo skirta kultūrinei - pažintinei veiklai. Aplankėme Ventės rago ornitologinę stotį, Mingės kaimą, Rusnės salą, Rambyno kalną, Sudargo piliakalnius.

Išvyka nuotraukose

 
Profesinio veiklinimo diena
Šeštadienis, 09 Birželis 2018 06:39

Padovinio pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo dienoje "Šok į tėvo klumpes". Pamokos vyko netradicinėje aplinkoje. Mažesnieji mokiniai lankėsi Padovinio ŽŪB gyvulininkystės komplekse. Susipažino su veterinarijos gydytojo, felčerio, melžimo operatriaus, veršelių prižiūrėtojo profesijomis. Tariame ačiū Gabijos Prakapaitės mamytei, kuri suorganizavo šią išvyką. Vyresniųjų klasių mokiniai vyko į Marijampolės pieno konservų kombinatą. Mus maloniai sutiko technologė Dalė. Apsirengę spec. rūbais nuėjome į laboratoriją. Degustavome įvairių rūšių pieną. Klausėmės pasakojimo apie čia gaminamą produkciją. Aplankėme sviesto gaminimo cechą, matėme didžiulius separatorius, kurie iš pieno atskiria grietinę. Susipažinome su su pieno laboranto, operatoriaus, elektriko, mechaniko, technologo profesijomis. Mums, kaip padoviniečiams, buvo malonu girdėti, kad didžiausią pieno kiekį kombinatui tiekia Padovinio ŽŪB. Už tai, kad turėjome galimybę apsilankyti Marijampolės pieno konservų kombinate, susipažinti su čia dirbančių žmonių profesijomis, dėkingi esame mokytojai J.Lukšienei ir jos sesei Zitai, pieno konservų kombinato operatorei.

Visos nuotraukos

Titulinė pieno konservai

 
Aplankytas Kubilkiemis
Antradienis, 15 Gegužė 2018 18:51

Šiandien Padovinio mokyklos vyresnieji moksleiviai, lydimi mokytojų R.Kriaučiūnienės ir J.Lukšienės, lankėsi transporto įmonės savininko Kęstučio Kubiliaus įkurtame senų transporto priemonių muziejuje. Buvusiame kepyklos pastate eksponuojama 30 automobilių, 40 motociklų ir šimtai kitų įvairių senienų: įrankių, rakandų, prietaisų. Turėjome galimybę apžiūrėti automobilius, kuriuos žmonės mato važiuojančius įvairių miestų šventėse: 1948 m. pagamintą šarvuotą automobilį ZIM, 1958 metų medinį „Moskvič“ arba įvairių markių motociklus, kurių amžius siekia daugiau kaip 60 metų: IŽ, JAWA, Ural, Dnepr ir kitus eksponatus.

Nuotraukos

 
Akcija "Darom"
Pirmadienis, 30 Balandis 2018 16:34

Mokyklos bendruomenė dalyvavo aplinkosauginėje akcijoje "Darom". Pagal iš anksto sudarytą planą mokiniai pasiskirstė darbus. Vieni tvarkėsi mokyklos teritorijoje, parke. Kiti surinko šiukšles prie parduotuvių, iš pakelių, esančių Padovinio kaime. Dalis mokinių dirbo prie Padovinio kapinių, prie paminklo, koplytstulpio, rusų kapinaičių. Darbo pabaigoje visų laukė bendri pietūs. Buvo kepamos dešrelės, garavo fri bulvytės, arbata, viliojo kt. skanumynai. Padirbėta išties šauniai. Ačiū visiems dalyviams! Už vaišes esame dėkingi Padovinio kaimo seniūnaitei Rūtai Jonikaitienei, kuri ne tik skaniai pavaišino talkininkus, bet aprūpino maišais šiukšlėms ir darbinėmis pirštinėmis.

Akcijos nuotraukos

 
Piešinių konkurse
Penktadienis, 27 Balandis 2018 05:21

Turime kuo pasidžiaugti. Mūsų mokyklos ketvirtos klasės berniukų kolektyvinis darbas respublikiniame piešinių konkurse "Lietuvių patarlių ir priežodžių iliustracijos" užėmė pirmą vietą. Paroda buvo organizuojama Marijampolės meno mokykloje. Sveikiname ketvirtokus :)

Titulinė 2018.04.27

 
"Šviesoforo" konkursas
Trečiadienis, 25 Balandis 2018 12:48

Kiekvienais metais mokykloje organizuojamas "Šviesoforo" konkursas. Pradinių klasių mokytojos I. Kasiulienė ir J. Marušauskienė mokinius konkursui ruošia visus metus. Pradinių klasių mokiniai, atlikdami teorines ir praktines užduotis, parodė pakankamai geras žinias. Konkurso organizatorė mokytoja A. Dembinskienė, padedant vyresniųjų klasių mokiniams, suskaičiavo įvertinimus ir paskelbė nugalėtojus. Geriausiai žinantys saugaus eismo taisykles iškovojo teisę vykti į Marijampolėje vyksiančias "Šviesoforo" varžybas. Nuoširdus ačiū Gabrieliui Valančiui 1 kl., Emilijai Karsokaitei 2 kl., Deimantui Skripkaičiui 3 kl., Justui Juočiui 4 kl.

Organizatoriai

Nuotraukos

 
Žvaigždžių diena
Trečiadienis, 25 Balandis 2018 12:38

Kovo 16d. mokykloje vyko krepšinio varžybos skambiu pavadinimu "Žvaigždžių diena". Jas organizavo kūno kultūros mokytojas A. Matusevičius. Kovojo dvi mūsų mokyklos komandos ir svečiai - Želsvos pagrindinės mokyklos mokyklos jaunieji krepšininkai. Jaunieji mūsų talentai, gausiai palaikomi savų žiūrovų, dėjo visas pastangas teigiamam rezultatui pasiekti, tačiau šį kartą sėkmė lydėjo svečius iš Želsvos, kurie iškovojo I - ąją vietą. Mūsų vyresnėliai liko II - oje vietoje, o jaunėliai - treti. Varžybų dalyviams buvo įteikti padėkos raštai ir palinkėta vėl susitikti sekančiais metais.

Tituline zvaigz diena


 
Lietuvai 100
Pirmadienis, 19 Kovas 2018 00:00

Kovo 15-oji Padovinio mokykloje nuo pat ryto prasidėjo akademiniais renginiais. Mokyklos matematikai stengėsi įveikti savo "kengūras", o laisvi nuo jų ruošėsi dalyvauti mokyklos socialinių mokslų dienos renginiuose. Ši diena buvo pilna Lietuvos 100 - mečio atgarsių. Mokyklos kolidoriuose tiesiog buvo neįmanoma nepastebėti neįprastai daug geltonų, žalių ir raudonų atspalvių.

Skaityti daugiau...
 
Sveikuolių konkurse
Penktadienis, 20 Spalis 2017 12:49

Spalio 12 dieną Marijampolės savivaldybėje vyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas, kuriame varžėsi 5-6 klasių mokiniai. Šiuo konkursu siekiama ugdyti mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, skatinti mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą.

Skaityti daugiau...
 
Šventėme mokytojų dieną
Penktadienis, 06 Spalis 2017 05:11

Spalio 5 d. Padovinio pagrindinėje mokykloje tradiciškai buvo paminėta Mokytojų diena. Be kilnaus mokytojų darbo pasaulis greičiausiai nebūtų toks gražus, turtingas ir padorus. Moksleiviai pasistengė, kad šią dieną šypsenos nedingtų nuo mokytojų veidų - skyrė eiles, dainavo, linkėjo.

Skaityti daugiau...
 
Kalbų diena
Pirmadienis, 02 Spalis 2017 06:23

Paskutinį rugsėjo penktadienį mokykloje buvo švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės tikslas – populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą, skatinti europiečius mokytis kalbų ir per kalbas pažinti svetimas kultūras. Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Renginį pradėjo 8kl. mokinė A. Piliūtė ir 6kl. mokinė E. Paplauskaitė pokalbiu „ Europos kalbų diena – kas tai“?

Skaityti daugiau...
 
Rugsėjo 1 - osios šventė
Šeštadienis, 02 Rugsėjis 2017 08:56

Mokslo ir žinių dieną Padovinio pagrindinės mokyklos bendruomenė, truputi išgąsdinta krapnojančio lietučio, susirinko mokyklos salėje. Sveikinimo žodžiai, jūra gėlių, vasaros įspūdžiai, gera nuotaika. Tai viskas ko reikia tokiai šventei. Linkime Jums, mielieji, sėkmingų ir kūrybingų mokslo metų.

Visos šventės nuotraukos

Titulinė 2017.09.01

 

 
Vasara...
Pirmadienis, 19 Birželis 2017 10:43

Autorei, Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojai Rimai Dragūnevičienei, leidus pacituosime keletą linkėjimų vasaros laikotarpiui. Jie tinka tiek mokiniams, tiek mokytojams :)

1. Stverkite kiekvieną džiaugsmo mirksnį.
2. Pastebėkit, įsileiskit, pajauskit ir paskleiskit visus tuos šviesius Dalykus, kurie tik ir laukia, kol bus pamatyti.
3. Venkite situacijų, kurios veikia negatyviai.
4. Daug sportuokite.
5. Skaitykite kiek įmanoma daugiau knygų... Ne todėl, kad privalote. Skaitykite, nes knygos jus gali įkvėpti naujoms svajonėms ir nuotykiams.
6. Atsikelkite tyliais gaiviais rytmečiais dar prieš saulėtekį ir stebėkite, kaip pasikeičia žemė, oras ir vanduo, kai pagaliau pateka saulė.
7. Pajuskite auksinį vasaros naktų kvepėjimą.
8. Būkite ne geri, bet geriausi.
9. Ieškokite draugų, kurie Jūsų gyvenimą praturtintų naujomis patirtimis.
10. Nevenkite  iššūkių.
11. Svajokite, koks turėtų ir galėtų būti Jūsų gyvenimas.
12. Jauskitės laimingi.
13. Kuo daugiau juoko įpinkite į savo kasdienybę.
14. Darykite tai, ko niekada nedarėte.
15. Pailsėkite, kad rudeniop galėtumėte ištarti: ,,Kokia graži Rugsėjo muzika!“

Geros Jums vasaros :)

 
Užbaigiant mokslo metus
Ketvirtadienis, 15 Birželis 2017 00:00

Mokslo metų pabaiga Padovinio pagrindinėje mokykloje buvo, kaip reta, turtinga ir turininga. Keliavome po Lietuvą, šokome, sportavome. Po pirmų rimtų akademinių išbandymų dešimtokams buvo įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Sveikiname juos ir linkime sėkmės tolesnėje veikloje. Dešimtokų paskutinio skambučio ir kitų renginių foto akimirkas galima pamatyti spustelėjus ČIA :)

 
Pasaulinė nerūkymo diena
Antradienis, 06 Birželis 2017 12:42

Rūkymas - tai viena iš priklausomybės ligų, kuri kasmet nusineša nemažai gyvybių. Nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet per anksti miršta 1 milijonas 200 tūkstančių europiečių. Septyni tūkstančiai iš jų - lietuviai.

Skaityti daugiau...
 
Gatvėj būki atsargus
Trečiadienis, 17 Gegužė 2017 07:32

Padovinio pagrindinėje mokykloje viešėjo Vilniaus teatras vaikams ,,Teatriukas“. Aktoriai Dalia Mikoliūnaitė ir Žilvinas Ramanauskas pradinių klasių mokiniams organizavo saugaus eismo pamoką. Aktorius Žilvinas apsirengė žaliais rūbais, ant galvos prisitaisė žalią šviesą, Dalia – raudoną. Mokiniai buvo geltona šviesoforo šviesa.

Skaityti daugiau...
 
Išvyka prie jūros
Sekmadienis, 14 Gegužė 2017 13:22

Vėsoką, tačiau saulėtą gegužės ketvirtadienio rytą smagi Padovinio mokyklos mokytojų ir moksleivių kompanija iškeliavo prie jūros. Laukė turtinga ir išsami programa. Pirmasis sustojimas -  aukščiausia auto magistralės Vilnius - Klaipėda vieta. Ją žymi granito plokštė bei išskirtinis gamtos paminklas – Rauško akmuo. Akmuo buvo rastas ir atkastas melioratorių Rauško kaime 1973 m. bei įkurdintas Rauško kaimo viduryje. Tačiau respublikinis kelių statybos trestas, nužiūrėjęs šį įspūdingą riedulį, 1987 m. pervežė jį ir pastatė aukščiausioje vietoje - Šilalės rajono Prienų kaime.

Skaityti daugiau...
 
Pasaulinė rankų higienos diena
Antradienis, 09 Gegužė 2017 05:52

Gegužės 5-oji - pasaulinė rankų higienos diena, todėl ši diena buvo paminėta priešmokyklinio ugdymo grupėje. Vaikai kartu su sveikatos priežiūros specialiste ir grupės auklėtoja prisiminė kaip teisingai ir tinkamai reikia plauti rankas, kada jas reikia plauti ir kas atsitinka, jei nesilaikome kasdieninių rankų plovimo taisyklių.

Skaityti daugiau...
 
Pažink šventąjį raštą. Gyvieji paveikslai
Antradienis, 09 Gegužė 2017 05:05

Lietuvos Biblijos draugija (LBD) ir Lietuvos katechetikos centras (LKC) bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2017 m. paskelbė konkursą "Pažink šventąjį raštą. Gyvieji paveikslai". Šiame konkurse entuziastingai dalyvavo mūsų mokyklos 6-7 klasių mokiniai, vadovaujami auklėtojos, tikybos mokytojos J.Lukšienės.

Skaityti daugiau...
 
Pasaulinė vandens diena
Pirmadienis, 03 Balandis 2017 13:35

Kiekvienais metais kovo 22 dieną, visame pasaulyje švenčiama Pasaulinė vandens diena. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. Ši diena buvo minima ir Padovinio pagrindinėje mokykloje.

Skaityti daugiau...
 
Temidė 2017
Ketvirtadienis, 30 Kovas 2017 13:15

Š.m. kovo 29 d. Rygiškių Jono gimnazijoje vyko tradicinis teisinių žinių konkursas "Temidė". Tradiciniu jis tapęs ir mūsų mokyklos moksleiviams. Dalyvaujame jame jau bene dešimtmetį. Pagrindinis šio konkurso tikslas: ugdyti mokinių teisinį sąmoningumą, skatinti jaunimo pilietiškumą, supratimą apie teisinę sistemą.

Skaityti daugiau...
 
Žemės dienos minėjimas
Trečiadienis, 22 Kovas 2017 11:29

Kiekvienais metais kovo 20 - ąją minime Žemės dieną. Ji sutampa su pavasario lygiadieniu ir laikoma astronominiu pavasariu. Geografijos mokytoja J.Slavickienė pradėdama minėjimą akcentavo, kad Jungtinių Tautų Organizacija Pasaulinę Žemės dieną įteisino 1971 m. Mokytoja pateikė vaizdinę medžiagą, kur matėsi nuostabūs mūsų planetos vaizdai, atsiskleidė gamtos grožis. Vėliau vaizdai pasikeitė - matėme naftoje skendinčius pelikanus, kt. vandens gyvūnus, nykstančius augalus. Dar kartą prisiminėme kas teršia mūsų gamtą.

Skaityti daugiau...
 
Mano kraštas - Lietuva
Pirmadienis, 13 Kovas 2017 11:24

Siekiant skatinti mokinių patriotiškumą ir meilę savo kraštui, o valstybei minint svarbiausias šiuolaikinės Lietuvos istorijos datas - vasario 16 - ąją iri kovo 11 - ąją, mokykloje įvyko tradiciniu jau tapęs konkursas "Mano kraštas - Lietuva". Jame savo žinias ir gebėjimus demostravo 5-10 klasių komandos.

Skaityti daugiau...
 
Gimtosios kalbos diena
Pirmadienis, 06 Kovas 2017 08:12

Šių metų vasario 22 dieną Padovinio pagrindinėje mokykloje buvo suorganizuota viktorina, skirta paminėti Tarptautinei gimtosios kalbos dieną. Į varžytuves atvyko svečiai iš Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos. Juos atlydėjo lietuvių kalbos mokytoja Aušra Brusokienė. Savo žinias apie gimtąją kalbą demonstravo net 4 komandos.

Skaityti daugiau...
 
Konferencija mokykloje
Trečiadienis, 22 Vasaris 2017 16:31

Mokykloje vyko tarpmokyklinė mokinių konferencija "Netoleruokime patyčių mokykloje". Patyčios mokyklose - viena dažniausių agresijos formų, kuriai šiais laikais reikia skirti itin daug dėmesio. Tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, sukelia psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis asmuo.

Skaityti daugiau...
 
Kalėdinė loterija
Trečiadienis, 04 Sausis 2017 09:09

Paskutinę dieną prieš žiemos atostogas 5-10 klasių mokinius į kalėdinę loteriją pakvietė mokinių taryba. Tačiau visiems susirinkus laukė nemalonus siurprizas - dingo renginio organizatoriai, o vienintelė tarybos narė Ugnė bejėgiškai skėsčiojo rankomis. 

Skaityti daugiau...
 
Išvyka į Kalėdinį Vilnių
Penktadienis, 23 Gruodis 2016 08:12

Simboliškai palydėdami besibaigiančius kalendorinius metus Padovinio pagrindinės mokyklos moksleivių ir mokytojų kolektyvas keliavo į sostinę. Grožėjomės viena iš gražiausių pasaulyje pripažinta Vilniaus Kalėdine eglute, pasiskirstę į grupeles lankėme Katedros požemius, Valdovų rūmų ir Pinigų muziejus, vaikštinėjome žavingomis Senamieščio gatvelėmis. Išvykos kulminacija tapo edukacinė programa "Kibinų kelias" Trakuose, Senojoje kibininėje. Programos gidė papasakojo tradicinių karaimų pyragėlių - kibinų atsiradimo Lietuvoje istoriją, kuo šie gaminiai ypatingi. Turėjome galimybę patys išbandyti pirštų miklumą sukant kibinus, o iškepus juos ir paragauti :)

Visos išvykos nuotraukos

Titulinė 2016.12.22

 

 
Konkursas
Penktadienis, 23 Gruodis 2016 08:01

Gruodžio pradžioje mokykloje vyko „Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, populiarinti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Konkurso klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Matematikos mokytojai Rūtai Vitkauskienei pasiūlius, keturi 8 klasės mokiniai: Aušra Meškelevičiūtė, Mindaugas Valatkevičius, Karolis Šeimys ir Romas Vanafridas sutiko dalyvauti konkurse. Užduotis mokiniai atliko kompiuteriu. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas. 

Diplomu už geriausiai atliktas konkurso užduotis apdovanotas Mindaugas Valatkevičius. Sveikiname Mindaugą!

 
Dailioji plunksnelė
Penktadienis, 23 Gruodis 2016 07:04

Gruodžio mėn. mokyklos lituanistai organizavo dailyraščio konkursą "Dailioji plunksnelė 2016". Jo metu buvo siekiama išaiškinti gražiausiai rašantį mokyklos moksleivį, todėl šiame konkurse "pasitikrinti" savo rašyseną galėjo visi 5-10 klasių mokiniai. Vertinimo komisija pažymėjo gražią Aušros, Tomo, Emilijos, Gabijos rašyseną. Tačiau nugalėtoja vienbalsiai tapo penktokė Milda Mazėtytė. Sveikiname!!!

Organizatoriai

 

  Titulinė 2016.12.21

 
Bulvės diena
Sekmadienis, 13 Lapkritis 2016 09:47

Šių metų spalio 27d. Padovinio mokykloje vyko neįprastas renginys "Bulvės šventė". Šią dieną ne vieno į mokyklą einančio mokinio kuprinėje buvo galima rasti ir bulvių...

Renginys vyko 2 -o aukšto foje. Pradžioje stipriausias mokyklos mokinys J.Kazakevičius į foje įnešė renginio simbolį - organizatorių pagamintą didelį bulvės maketą.

Skaityti daugiau...
 
Košės diena
Antradienis, 11 Spalis 2016 17:19

2016 m. spalio 10d. PUG, 1-4 klasių mokiniai dalyvavo UAB "Malsena Plius" organizuojamame kasmetiniame projekte skirtame Pasaulinei košės dienai paminėti. Pirmos pamokos metu buvo organizuojamas košės valgymas ir pamokėlė apie naudą valgant košę pusryčiams. Mokiniams buvo primenama apie sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos naudą ir svarbą. Socialinė pedagogė Saulė Siaurusevičienė skatino mokinius nesveikus užkandžius, kuriuos mokiniai atsineša į mokyklą pietums, keisti sveikesniais ir maistingesniais.

Moksleiviai noriai ragavo UAB "Malsena Plius" dovanotas dribsnių košes.

Projekto foto

 

Socialinė pedagogė

Saulė Siaurusevičienė

 
Aplankyta A.Matučio tėviškė
Penktadienis, 07 Spalis 2016 06:43

Spalio 4 d. mes, 5-10 klasių mokiniai, ir  mokytoja Jūratė Rugienienė, lankėmės A. Matučio gimtinėje. Į bendrą projektinę veiklą mus pakvietė Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos mokiniai. Šiltą sveikinimo žodį tarė gimnazijos mokytoja Aušra Brusokienė. Įdėmiai stebėjome III gimnazijos klasės moksleivių pasirodymą. Nuskambėjus paskutiniams posmams kibome į darbą. Grupelė moksleivių kūrė žemės piešinį, dalis mokinių gamino aksesuarus iš rudens gėrybių, na o trečioji grupė rudens spalvas pavaizdavo piešdami. Vėliau vaikai buvo  suskirstyti į komandas ir ėjo ieškoti lobio. Suradę lobį visi rinkomės prie žemės piešinių. Čia klausėmės mokinių kūrybos, dalijomės patirtimi.

Skaityti daugiau...
 
Visa Lietuva šoka
Sekmadienis, 18 Rugsėjis 2016 10:14

Rugsėjo 16-osios penktadienio vakarą per Lietuvą nuūžė akcija "Visa Lietuva šoka". Beveik 25 tūkstančius tradicinių šokių entuziastų sukvietęs renginys tik patvirtino, kad lietuviai - puikūs šokėjai, su pora ar be poros - sukasi su didžiausiu malonumu. Džiugu, kad šiame renginyje jau ne pirmi metai dalyvauja ir Padovinio pagrindinės mokyklos jaunieji šokėjėliai vadovaujami šokių vadovės Dalios Davydavos.

Nuotraukoje mokyklos penktokai su klasės vadove Rūta Kriaučiūniene.

 

Titulinė 2016.09.16

 
Rugsėjo 1 - osios šventė
Ketvirtadienis, 01 Rugsėjis 2016 10:40

Su rugsėjo 1 - ąja sveikiname Padovinio mokyklos mokytojus, moksleivius bei jų artimuosius :)

Visos šventės nuotraukos

 

Titulinė 2016.09.01

 

 

 
Paskutinis skambutis
Pirmadienis, 30 Gegužė 2016 15:02

Paskutinis gegužės penktadienis nedidelį mokyklos  būrelį dešimtokų pasitiko paskutiniu skambučiu. Karolinai, Martynui, Einarui ir Dovydui linkime didžiausios sėkmės savo gyvenimo mokykloje :).

Visos šventės nuotraukos.

 

Titulinė 2016.05.26

 
Šeimos diena
Pirmadienis, 30 Gegužė 2016 14:38

2016 m. gegužės 18 d. Marijampolės sav. Padovinio pagrindinėje mokykloje prasidėjo neįprastai ir linksmai. Vaikai labai apsidžiaugė, kai sužinojo, jog pamokas ves nemokytojai, o tėveliai, kadangi mokykloje vyko Šeimos diena, kurią organizavo Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Saulė Siaurusevičienė, lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Rugienienė ir specialioji pedagogė, logopedė Vaida Matulionienė.

Skaityti daugiau...
 
Kelionė į žvaigždes
Pirmadienis, 30 Gegužė 2016 14:04

Padovinio mokykla nutarė, kad geriausias laikas pakeliauti po galaktikas yra gegužės vidurys. Gausus būrys mokyklos moksleivių ir mokytojų keliavome į Etnokosmologijos muziejų Molėtuose. Šis muziejus yra pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus pasaulyje.  Muziejaus esmė – žmogaus ir žmonijos ryšių su Kosminiu pasauliu atspindys ir pasireiškimas tautos gyvenimo tradicijose, apeigose, materialiniame ir verbaliniame pavelde, moksle, technikoje, literatūroje, mene, filosofijoje, religijose, futurologijoje ir mokslinėje fantastikoje.

Skaityti daugiau...
 
Projektas - mokyklos sodas
Ketvirtadienis, 28 Balandis 2016 16:19

Balandžio mėnesį mokykloje vyko projektas - mokyklos sodas. Šią įdėją mokykloje paskleidė mokytoja R.Kriaučiūnienė po apsilankymo respublikinėje konferencijoje apie ugdymo aplinką. Idėjai entuziastingai pritarė tiek mokytojų kolektyvas, tiek mokiniai, kurie balsuodami išrinko būsimo sodo pavadinimą. Labiausiai "prilipo" Draugystės sodo pavadinimas.

Skaityti daugiau...
 
Pamoka muziejuje
Ketvirtadienis, 28 Balandis 2016 15:55

Balandžio 8d. mokyklos vyresnėliai dalyvavo integruotoje lietuvių k. ir laisvės kovų istorijos pamokoje Marijampolės Tauro apygardos muziejuje. Pamoką organizavo mokytojai J.Rugienienė ir E.Kriaučiūnas. Muziejaus gidas, buvęs sovietų valdžios su visa šeima ištremtas į Sibirą, vaizdžiai papasakojo ką patyrė beveik 300,000 Lietuvos gyventojų pokario metais gyvuliniais traukinių vagonais išgabenti į atšiauriausius Rusijos kampelius.

Skaityti daugiau...
 
Matematikos kengūra 2016
Ketvirtadienis, 28 Balandis 2016 15:48

2016 03 17 mokykloje vyko tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2016“. Konkurse dalyvavo 16 mokinių, kurie pasiskirstė į keturias grupes:

Nykštukai 1 – 2 klasės (3 mokiniai), Mažyliai 3 – 4 klasės (6 mokiniai), Bičiuliai 5 – 6 klasės (5 mokiniai), Kadetai 7 – 8 klasės (2 mokiniai).

Pagaliau sulaukėme rezultatų. Džiugu, kad net trys mūsų mokyklos mokiniai pateko į geriausiųjų Marijampolės savivaldybės mokinių dešimtuką.

Bičiulių grupėje 5 kl. mokinys Arnas Juodišius (10 vieta), Kadetų grupėje  7 kl. mokinys Karolis Šeimys (5 vieta), 7 kl. mokinys Romas Vanafridas (7 vieta).

 

Matemkengura titulinė

 
Atvirų durų diena MPRC
Pirmadienis, 21 Kovas 2016 14:19

Kovo 14-18 dienomis Marijampolės profesinio rengimo centre paslaugų, statybos ir mechanikos skyriuose vyko renginys "Profesijos diena - 2016". Renginio tikslas - populiarinti Centrą bei profesinio mokymo programų pasirinkimą, padėti mokiniams planuoti karjerą, įsitvirtinti darbo rinkoje. Šiomis dienomis Centre apsilankė 223 mokiniai iš 16 Marijampolės regiono mokyklų, tame tarpe, ir Padovinio pagrindinės mokyklos vyresnėliai. Išvyką organizavo už karjeros ugdymą mokykloje atsakinga mokytoja Jūratė Rugienienė, moksleivius lydėjo mokytojos Rūta Vitkauskienė bei Rūta Kriaučiūnienė.

Skaityti daugiau...
 
Mokinių taryba
Pirmadienis, 21 Kovas 2016 12:28

Mokslo metų eigoje pasikeitė mokyklos mokinių tarybos sudėtis. 8–os klasės atstovė, mokinių tarybos pirmininkė M.Lapinskytė išvyko mokytis į kitą mokyklą, todėl tarybą papildė nauja narė – 8-os klasės atstovė K. Tamašauskaitė. Taip pat buvo išrinktas naujas tarybos pirmininkas - 9-os klasės atstovas J. Kazakevičius, anksčiau buvęs pirmininkės pavaduotoju.

Dabar mokinių tarybos sudėtis ir narių pareigos yra tokios:

L.Meškelevičiūtė (5 kl.) – tarybos narė;

J.Makutavičiūtė (6 kl.) – tarybos narė;

K.Šeimys (7 kl.) – tarybos narys;

K.Tamašauskaitė (8 kl.) – tarybos pirmininko pavaduotoja;

J.Kazakevičius (9 kl.) – tarybos pirmininkas;

K.Katauskaitė (10 kl.) – tarybos sekretorė.

Foto

 
Temidė 2016
Ketvirtadienis, 17 Kovas 2016 15:42

Padovinio pagrindinės mokyklos komanda "Teisingumo dievai" dalyvavo tradiciškai kovo mėnesį rengiamame teisinių žinių konkurse "Temidė". Šį kartą komandą sudarė septintokai - Justė (Temidė), Martynas (Vėlinas), devintokai - Alanas (Šamašas), Jonas (Honoras) ir Edvardas (Lyginčius). Be mūsų komandos dalyvavo trijų gimnazijų komandos. Buvome jauniausi, tačiau tikrai ne prasčiausi. Mūsų "dievai" pasirodė dieviškai :). Iškovota II vieta!!! Aplenkėme Sūduvos ir Igliaukos gimnazijų komandas ir tik 1,4 taško skirtumu nusileidome rygiškiečiams. Dar kartą įrodėme, kad net ir maža mokykla gali nuveikti didelių darbų. Esame kūrybiški, drąsūs ir protingi. Sveikiname mūsų mokyklos "Teisingumo dievus" ir dėkojame komandą paruošti padėjusiems pedagogams.

Visos fotografijos

Titulinė Temidė 2016

 

 
Mano kraštas - Lietuva
Šeštadienis, 12 Kovas 2016 09:49

Pirmąjį kovo penktadienį mokykloje buvo surengtas jau tradiciniu tapęs istorijos žinių apie Lietuvą konkursas "Mano kraštas - Lietuva". LDK istorija, nacionaliniai sąjūdžiai ir sukilimai, knygnešiai ir lietuviška spauda, trėmimai, sovietmiečio priespauda, 1918m. vasario 16-oji, 1990m. kovo 11-oji, 1991m. sausio 13-oji. Tai įvykiai ir datos, kurias privalo žinoti kiekvienas savo šalį mylintis ir gerbiantis pilietis.

Skaityti daugiau...
 
Šviečiamosios gyvulininkystės programa
Sekmadienis, 21 Vasaris 2016 10:35

Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinės mokyklos pradinukai - šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyviai.

Žemės ūkio ministerija, programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras įgyvendina šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Mūsų mokykla pateko tarp laimingųjų, nes buvo atrinkta joje dalyvauti.

Skaityti daugiau...
 
Gatvėje būk saugus!
Ketvirtadienis, 28 Sausis 2016 18:06

Sausio 21 dieną mūsų mokykloje vyko prevencinė - praktinė veikla „Gatvėje būk saugus“, kurią vykdė pradinių klasių mokiniai. Viskas prasidėjo nuo pasakos „Kaip gyvuliai eismo taisyklių mokėsi“. Po jos vaikai aktyviai kibo į darbą: mokėsi saugaus elgesio, spalvino, piešė, išmoko dainą apie saugų kelią į mokyklą, žaidė eismo žaidimus. Veiklą papildė susitikimas su svečiais - Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais A. Žukausku ir A.Klimavičiūte, kuriuos atlydėjo vaikų bičiulis šuniukas Amsis.

Skaityti daugiau...
 
Laisvės gynėjų diena
Pirmadienis, 18 Sausis 2016 06:45

Sausio 13 - oji Llietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena. Šiemet sukanka dvidešimt penkeri metai nuo kruvinųjų sausio įvykių. Kaip ir dauguma Lietuvos mokyklų dalyvavome visuotinėje pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija"..., languose uždegėme atminimo žvakutes. Vėliau vykusioje istorijos pamokoje prisiminėme istorinius faktus. Laisvės gynėjų diena - tai tautos laisvės troškimo stiprumo išbandymas, kruvinas egzaminas, kurį išlaikiusi lietuvių tauta išsivadavo nuo sovietmečio naštos. Žodžio "LAISVĖ" prasmę kiekvienas mes suprantame skirtingai, tačiau kiekvieno žmogaus, kiekvienos tautos prigimtinė teisė yra būti laisviems. Lai maža liepsnojanti žvakutė, kiekvieno mūsų uždegta žodžio "LAISVĖ" dėlionėje, simbolizuos neblėstančią atmintį tiems, kurie dėl jos pasiaukojo. 

Minėjimo foto

Titulinė 2016.01.13

 
Kalėdos 2015
Trečiadienis, 30 Gruodis 2015 13:13

Prieš mokiniams išeinant ilgai lauktų atostogų Padovinio mokykloje nuskambėjo tradicinis Kalėdinis renginys. Mokytojos R.Kriaučiūnienės vadovaujami jaunieji aktoriai suvaidino pjesę "Kalėdų sakmė" pagal anglų rašytojo Charles Dickens apysaką "Kalėdų giesmė". Po vaidinimo buvo apdovanota kalėdiškiausia klasė. Ja tapo penktokai. Mokinių tarybos atstovai išdalino kalėdinį paštą. Vyko žaidimai, skambėjo juokas. Su gera nuotaika pasitikome šiemet kaip niekada ilgas žiemos atostogas :).

Šventės foto

 
Jaunieji šauliai
Antradienis, 22 Gruodis 2015 16:23

Prieš Kalėdų šventes mokykloje iškilmingai buvo pagerbti Lietuvos Šaulių sąjungos veikloje dalyvaujantys mokyklos moksleiviai. Jiems buvo įteikti jaunojo šaulio pažymėjimai. Jauniesiems šauliams vadovaujantis mokytojas Alvydas Matusevičius supažindino susirinkusius su Lietuvos Šaulių sąjungos veikla, demonstravo video medžiagą, kvietė visus tapti sąjungos nariais.

Iškilmių foto.

 
Ekskursija į kalėjimą
Ketvirtadienis, 10 Gruodis 2015 15:39

Vykdant renginių ciklą skirtą tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Padovinio mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai lankėsi tikrame kalėjime - Marijampolės pataisos namuose. Svetingai svečius sutikęs šios įstaigos vadovo pavaduotojas Regimantas Kavaliauskas konferencijų salėje išsamiai papasakojo apie kalėjimo istoriją, veiklą, darbuotojus, pateikė daug statistikos duomenų, kurie rodo, už kokius "nuopelnus" į šią įstaiga patenkama ir kokia kalėjimo "gyventojų" sudėtis. Atsakė į moksleivių klausimus.

Skaityti daugiau...
 
Išvyka į Kauną
Pirmadienis, 30 Lapkritis 2015 07:13

Paskutinį šio rudens penktadienį išsiruošėme aplankyti laikinosios Lietuvos sostinės - Kauno. Pirmuoju išvykos tikslu tapo Vytauto Didžiojo karo muziejus. Jaunesnieji moksleiviai dalyvavo edukacinėje programoje apie senovės karybą. Vyresnieji susipažino su Šaltojo karo metu naudotais  - propogandiniais, ideologiniais "ginklais". Turėjo galimybę prisliesti ir prie moderniosios ginkluotės.

Skaityti daugiau...
 
Naudinga paskaita
Ketvirtadienis, 26 Lapkritis 2015 13:34

Padovinio pagrindinėje mokykloje š.m. lapkričio 17d. vyko paskaita 7-10 klasių moksleiviams apie "prekybą žmonėmis". Paskaitą vedė Marijampolės Carito socialinė darbuotoja Dovilė Puodžiūnaitė. Paskaitos metu sužinojome informacijos apie prekybą žmonėmis, kad į tai gali būti įtraukti visi, nežiūrint nei kiek tau metų ar kokia tavo lytis bei profesija. 

Skaityti daugiau...
 
Tolerancijos diena
Antradienis, 17 Lapkritis 2015 13:38

Mokykloje vyko tradicinis renginys skirtas paminėti tarptautinę Tolerancijos dieną. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis yra Mozaika. Visi mokiniai klasių valandėlių metu kūrė Mozaikas, kurias kabino ant sienos ir gėrėjosi savo darbais :)

Renginio akimirkos

 
Apie mus rašo
Šeštadienis, 14 Lapkritis 2015 12:35

Didelio susidomėjimo moksleivių tarpe sulaukusi šią savaitę mokykloje vykusi kultūrinė-pažintinė veikla "Mano svajonių profesija" sulaukė atgarsio ir plačioje internetinėje erdvėje. Jūsų dėmesiui delfi.lt portale publikuotas straipsnis su nuotraukomis.

STRAIPSNIS

 
Karjeros diena mokykloje
Ketvirtadienis, 12 Lapkritis 2015 17:28

 

Šių metų lapkričio 11d. mūsų mokykloje vyko praktinė-pažintinė veikla „ Mano svajonių profesija“. Renginyje dalyvavo svečiai iš Marijampolės visuomenės sveikatos biuro, laikraščio „Suvalkietis“ redakcijos, Marijampolės futbolo centro, Marijampolės profesinio rengimo centro, Marijampolės dramos teatro.

Skaityti daugiau...
 
Susitikimas su ministre
Ketvirtadienis, 12 Lapkritis 2015 17:03

2015 m. lapkričio 10d. mūsų mokykloje lankėsi Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė A.Pitrėnienė, 7 ministerijos ir jai pavaldžių  įstaigų specialistai bei Marijampolės savivaldybės švietimo skyriaus vedėja A.Vaznienė. Ministrė ir jos komanda bendravo su mokytojais, Mokyklos tarybos pirmininku K.Girdausku. Vėliau paprašė pakviesti  Mokinių tarybos narius ir klasių seniūnus.

Skaityti daugiau...
 
Popietė su rašytoja
Ketvirtadienis, 29 Spalis 2015 18:07

Spalio 20 dieną mūsų mokykloje vyko jaunųjų literatų šventė „Auksinis rudenėlis 2015“. Kūrėjai rinkosi į šią šventę jau trečiąjį kartą. Šiemet į renginį atvyko svarbi viešnia. Tai matematikė - rašytoja Luana Masienė.

Skaityti daugiau...
 
Derliaus šventė
Antradienis, 13 Spalis 2015 16:28

Ruduo - derliaus metas. Tai senovės lietuviai suprato jau tada, kai nustojo vaikytis šiaurės elnius ir pradėjo gyventi sėsliai. dirbti žemę. Padovinio pagrindinėje mokykloje nuvilnijo tradicinė rudeninė Derliaus šventė. Mokiniai stebino įspūdingomis kompozicijomis iš rudens gėrybių, šoko, dainavo, žaidė žaidimus, minė mįsles...

Renginio nuotraukos

Titulinė 2015.10.13

 
Mokytojo dienos šventė
Pirmadienis, 05 Spalis 2015 16:55

Pirmadienio rytas Padovinio pagrindinės mokyklos vestibiuliuose spindėjo gera nuotaika. Šventėme tarptautinę mokytojo dieną. Skambėjo dainos,  mokiniai tarė sveikinimo žodį:

Telydi..Jus meilė ir laimė

Telydi..Jus svajonė ir viltis

Telydi..Jus ieškojimai ir atradimai

Telydi..Jus sėkmė.

Pagrindine šių metų šventės atrakcija tapo protų mūšis tarp mokytojų ir rinktinės mokinių komandos. Užduotis parinko ir renginį vedė mokytojas Z.Meškelevičius. Didelio mokinių ir mokytojų susidomėjimo sulaukė mokyklos pavaduotojos eksponuojama asmeninė tušinukų kolekcija.

Renginio akimirkos

 

 
Rugsėjo 1 - osios šventė
Trečiadienis, 02 Rugsėjis 2015 11:04

Gandrams paliekant vėstantį mūsų kraštą iškeliavo ir žaliaskarė vasarėlė, palikdama tik prisiminimus. Suskambėjo Rugsėjo 1-osios skambutis. Jis sukvietė moksleivius į klases. Šie paaugę, pasipuošę ir pasiilgę draugų sugužėjo į mokyklą. Šventė neapsiėjo be gėlių, šurmulio ir sveikinimo žodžių mokytojams ir mokiniams bei jų tėveliams.

Po bendros šventės dalies visi suėjo į klases, kur pasidalijo atostogų įspūdžiais, papasakojo vasaros nuotykius.

Sėkmės naujaisiais mokslo metais!

Visas šventės akimirkas galite pamatyti čia.

 

2015.09.01

 

 

 
Skambėk, lietuviškas žodi
Antradienis, 14 Balandis 2015 11:42

Kiekvienų metų pavasarį Marijampolės pradinių klasių mokinius draugėn sukviečia meninio skaitymo konkursas "Skambėk, lietuviškas žodi", kurį organizuoja Marijampolės Mokolų mokykla - darželis. Tad ir šiais metais, gavę konkurso nuostatus, suskubome ieškoti tinkamų kūrinėlių ir juos mokytis. 

Skaityti daugiau...
 
Temidė 2015
Pirmadienis, 30 Kovas 2015 05:56

Kovo 20 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje vyko kasmetinis teisinių žinių konkurso "Temidė 2015" II etapas. Šiais metais dėl kelialapio į tolimesnį etapą susikovė trys komandos: Rygiškių Jono gimnazijos "Rygiškiečiai", Mokolų pagrindinės mokyklos "Temidės vaikai" ir Padovinio pagrindinės mokyklos "Teisingumo dievai". Mūsų mokyklos komandą sudarė šaunusis aštuntokų penketukas: Greta, Paulina, Edvardas, Jonas ir Alanas.

Skaityti daugiau...
 
Lietuvos istorijos viktorina
Šeštadienis, 14 Kovas 2015 09:02

Pirmąjį kovo penktadienį mokykloje vyko jau tradicine tampanti Lietuvos istorijos žinių viktorina "Lietuva - mano kraštas". Tokiu laiku šis renginys organizuojamas neatsitiktinai. Tai svarbiausių šiuolaikinės Lietuvos istorijos datų tarpušventis. Vasario 16 ąją minime Lietuvos valstybės atkūrimo šventę, o kovo 11 oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

Skaityti daugiau...
 
Akcija "Lietuvai ir man"
Penktadienis, 06 Kovas 2015 12:37

2015 m. kovo 4 dieną mūsų mokyklos atstovai: šeštokas Elvis Goerkis, dešimtokai Lukas Goerkis bei Silvija Kazakevičiūtė, lydimi mokytojos A.Dembinskienės, kartu su kitų Marijampolės savivaldybės mokyklų atstovais vyko į Vilniaus nacionalinę galeriją dalyvauti Lietuvos jaunimo paskelbtoje akcijoje "Lietuvai ir man". Akcijos tikslas netradiciškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 - ąsias metines. Akcijos metu mokyklos vyresnių klasių mokiniai pynė trispalves draugystės apyrankes, kurias mokinių atstovai vežė į Vilnių. Jomis papuošė Gediminaičių stulpų konstrukciją, dalyvavo ten vykusiame renginyje. Po to turėjo galimybę nemokamai aplankyti Valdovų rūmus, pamatyti juose esančią ekspoziciją. 

Visas išvykos fotografijas galima matyti čia.

 

Lietuvai ir man

 
Sausio 13- osios minėjimas
Trečiadienis, 14 Sausis 2015 07:03

Šių metų sausio 13 - ąją sukako 24 metai nuo tragiškų Lietuvos istorijos įvykių, kuomet gindami atkurtos Lietuvos valstybės laisvę savo gyvybes paaukojo keturiolika didvyrių, šimtai buvo suluošinti. Minint Laisvės gynėjų dieną ir siekiant pagerbti žuvusiuosius mokykloje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija". Keletai minučių užgesinama šviesa ir uždegamos atminties žvakutės, primenančios 1991 m. sausio 13d. aukas, liudijančios, kad jų atmintis gyva.

Skaityti daugiau...
 
Išvyka į sostinę
Antradienis, 09 Gruodis 2014 08:54

Pirmąjį gruodžio penktadienį autobusas su beveik šešiomis dešimtimis Padovinio pagrindinės mokyklos moksleivių bei mokytojų pajudėjo sostinės link. Pasak autobuso vairuotojo, buvome pirmoji jo vežta ekskursija, kuri aplenkė akropolius ir panašaus pobūdžio įstaigas :)

Skaityti daugiau...
 
Šaunuolė Greta
Sekmadienis, 30 Lapkritis 2014 15:20

Sveikiname 8 klasės mokinę, Gretą Šakavičiūtę, tapusią tarptautinio jaunųjų literatų kūrybos konkurso "Auksinis rudenėlis - 2014" II-os vietos laureate.

Greta4

 
Mokytojų dienos šventė
Pirmadienis, 06 Spalis 2014 17:40

Už tą šypseną lyg saulę,
Už geras akis,
Už į platųjį pasaulį atvertas duris.
Už tą šiltą šiltą žodį, tartą iš širdies..
Tegul nors rasota rožė padėkot padės..

Šventės fotografijos

 

Mok diena 2014

 
Geltonoji kobra
Sekmadienis, 28 Rugsėjis 2014 11:31

Visą rugsėjį mokyklos bendruomenės nariai ir svečiai apsilankę mokyklos tinklapyje galėjo dalyvauti naujojo mokyklinio autobusiuko vardo rinkimuose. Solidžia persvara nugalėtoju tapo vardas Geltonoji kobra. Linkime mūsų keturratei kobrai geležinės ištvermės, kantrybės ir kibaus asfalto... :)

 
Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Mūsų mokykloje taip pat vyko renginys skirtas šiai progai.

All fotos can be seen here :)

 

Europos kalbu diena

 

 

 
Rugsėjo 1 - oji!
Pirmadienis, 01 Rugsėjis 2014 09:54

Rugsėjis dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kas kart vis kitokią... Su Rugsėjo 1 - ąją. Sėkmės visiems!

Visos renginio foto.

 

Tituline 2014.09.01

 
Išvyka į Šiaurės Lietuvą
Pirmadienis, 23 Birželis 2014 12:53

Birželio 5 d 5-10 klasių moksleiviai buvo išvykę ekskursijon į Šiaurės Lietuvą.

Iš pradžių lankėsi Biržų krašte. Kadangi šis kraštas garsėja karstinėmis smegduobėmis, todėl pirmiausia jos buvo lankomos. Tarp gausybės čia esančių išsiskiria ir labiausiai atvykusius traukia Karvės Ola – giliausia Lietuvos smegduobė (jos gylis virš 12 m) Karajimiškio km. Nusileidę į ją moksleiviai galėjo pajusti temperatūrų skirtumą viršuje ir duobės dugne, kuris sudaro net 6 laipsnius.

Skaityti daugiau...
 
Paskutinio skambučio šventė
Šeštadienis, 14 Birželis 2014 09:42

Išeini... Dar sustok minutėlei

Ant mokyklos baltuojančių laiptų.

Nebeteks Tau daugiau jais bevaikščiot.

Pajutai? Kažko širdį sugėlė...

            2014 metų gegužės 30-osios dienos rytas mūsų mokyklos dešimtokams buvo neeilinis. Jie rinkosi į paskutinę pamoką, kurią vedė klasės auklėtoja Jūratė Rugienienė. Laikas klasėje mokiniams neprailgo.

Skaityti daugiau...
 
Amatų diena mokykloje
Šeštadienis, 07 Birželis 2014 05:26

Birželio 2d. vietoj įprastų pamokų vyko netradicinė veikla, pavadinta „ Amatų diena“, kurią organizavo mokytoja Jūratė Rugienienė, o jai talkino visų klasių auklėtojai bei kiti mokytojai. Mokiniai turėjo galimybę pasirinkti veiklas ir jose dalyvauti.

Skaityti daugiau...
 
Tau, mamyte
Trečiadienis, 07 Gegužė 2014 05:34

Gegužės 2d. įvyko renginys skirtas motinos dienai paminėti „Tau, mamyte“. Šiame renginyje dalyvavo visų klasių mokiniai. Moksleiviai daug ruošėsi: repetavo daineles, šokius, eilėraščius, gamino kvietimus bei dovanėles mamytėms. Visi nekantriai laukėme šio penktadienio, norėjome nustebinti, pradžiuginti, pasveikinti savo mamytes.

Skaityti daugiau...
 
Istorijos žinių konkursas apie Lietuvą
Trečiadienis, 19 Kovas 2014 07:30

Pirmąjį kovo penktadienį mokykloje vyko istorijos žinių apie Lietuvą konkursas simboliniu šūkiu - "Privalai žinoti". Antrus metus iš eilės rengiamas konkursas pretenduoja tapti tradiciniu. Šis laikas pasirenkamas neatsitiktinai, tarpe dviejų svarbiausių šiuolaikinės Lietuvos istorijos datų: Vasario 16- osios - Valstybės atkūrimo dienos bei Kovo 11 - osios - Nepriklausomybės atkūrimo dienos.

Skaityti daugiau...
 
Vasario 16 - oji
Sekmadienis, 16 Vasaris 2014 09:44

Vasario 16-ąją Lietuva švenčia vieną svarbiausių valstybės švenčių - Lietuvos valstybės atkūrimo šventę.

Anuomet, 1918-ųjų žiemą, mūsų didžiavyriai ryžosi paskelbti abejojančiam ir ne itin palankiai nusiteikusiam pasauliui apie Lietuvos pavasarį, apie nepriklausomą valstybę. Tai buvo žygdarbis, išgelbėjęs mus iš istorijos nebūties ir ryškiai nušvietęs kelią nuo paribio modernios Europos valstybės link.

Kartų kartas lydėjo Vasario 16-osios šviesa ir tiesa, esminių tautos vertybių pažinimas. Pilietiškumo bei atsakomybės įvardijimas telkė žmones ne tik kurti Lietuvos valstybę, bet visomis išgalėmis ją stiprinti ir garsinti. Buvo pakloti tvirti lietuvybės pamatai - laisvės dvasia, pasipriešinimas okupacijoms ir atėjūnams oriai vedė mus į Kovo 11-ąją, kai atvertėme dar vieną reikšmingą naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos puslapį.

Kartu kurkime klestinčią, skvarbių globalizacijos iššūkių nebijančią valstybę, kurios piliečius jungia nemari gerovės Lietuvos idėja, lydi pasididžiavimas savo šalimi. Tegul smagi valstybingumo šventė neužsibūna vien didžiųjų miestų aikštėse ir scenose, o nuvilnija po miestelius ir kaimus, suburia namiškius ir kviečia svečius.

Kiekvienas širdyje nešiojamės Tėvynę, ir tokių mūsų neišpasakytai daug. Su visuotine švente, su Vasario 16-ąja!

trispalvė

 
Sausio 13 dienos minėjimas
Sekmadienis, 19 Sausis 2014 16:35

Sausio 13 - osios rytą mokiniai rinkosi ne klasėse, kaip įprasta, o mokyklos foje. Čia vyko 1991m. sausio 13d. aukų paminėjimas. 8 val. užgesinus šviesas languose sužibo žvakelės. Sudalyvavome visuotinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija". Pasigirdo pagal Maironio žodžius sukurta, mokyklos vaikinų atliekama daina "Oi neverk, motušėle". Tuo metu dešimtokės mergaitės uždegė žvakes prie ekspozicijos, skirtos paminėti laisvės gynėjų dienai. Dešimtokės priminė, kokiu tikslu susirinkome, kokia yra sausio 13d. reikšmė. Taip pat skambėjo ir patriotinės eilės. Renginio pabaigoje visi susirinkusieji susikibo rankomis. Šis gestas parodo, kad tik kartu siekdami laisvės žmonės gali pasiekti savo tikslą.

 

2014 Sausis 13

 

 

 

 
Kristijonui Donelaičiui - 300
Sekmadienis, 19 Sausis 2014 15:47

Šių metų sausio 10d. mokykloje lietuvių kalbos mokytojai pirmos pamokos metu organizavo renginį. kuris buvo skirtas paminėti lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300 - ąsias gimimo metines.

Skaityti daugiau...
 
Kalėdos 2013
Penktadienis, 20 Gruodis 2013 16:46

Paskutinę 2013 metų mokslo dieną Padovinio mokyklos bendruomenė pasitiko džiugios nuotaikos. Atostogų kvapas tiesiog dvelkė mokyklos koridoriuose. Ruošdamiesi Kalėdinei šventei mokiniai kepė kūčiukus, ruošė papuošalus bei karpinius, žaidė žaidimus. Šventėje mokiniai susipažino su Kūčių tradicijomis, ragavo savo ruoštus kūčiukus, kisielių, rėmėjų dovanotus ledus bei šakotį, dainavo Kalėdines giesmes.

Prasmingų ir gražių švenčių!

Renginio akimirkos

 

Kalėdų eglutė

 
Mokytojo diena 2013
Penktadienis, 11 Spalis 2013 07:27

Pirmasis spalio penktadienis Padovinio pagrindinėje mokykloje nuo pat ryto buvo pažymėtas ypatinga nuotaika. Šventėme Mokytojo dieną. Šventės organizatoriai dešimtokai, kartu su savo klasės vadove Jūrate Rugieniene, keleta dienų ankščiau paruošė stendą su mokyklinėmis dabartinių mokyklos mokytojų nuotraukomis. Šios mini akcijos tikslas buvo priminti mokiniams, kad jų mokytojai negimė aštuoniolikamečiais...

Skaityti daugiau...
 
Rugsėjo 1 - oji
Pirmadienis, 09 Rugsėjis 2013 13:56

Pirmojo rugsėjo pirmadienio dangus atrodė lyg užpykęs, kad rugsėjo 1 - osios šventė švenčiama ne tą dieną :), grūmojo lietumi. Tačiau po vasaros pailsėjusiems moksleiviams bei mokytojams, tėveliams ir švečiams tai buvo nė motais. Naujųjų mokslo metų proga skambėjo sveikinimai, linkėjimai, padrąsinimai. Atrodytų, įprasti šiai šventei, tačiau kaskart nuoširdūs.

Visos šventės foto akimirkos.

 

20130902

 
Gamtos kengūra 2013
Trečiadienis, 29 Gegužė 2013 19:37

Sveikiname respublikinio konkurso

„Gamtos kengūra“ 2013 m. nugalėtojus

  

AKVILĖ VITKAUSKAITĖ 8 klasė           Auksinės Kengūros diplomas

AIDAS BOTYRIUS   7 klasė                 Sidabrinės Kengūros diplomas

OSVALDAS BARTAŠEVIČIUS 7 klasė       Sidabrinės Kengūros diplomas

UGNĖ VITKAUSKAITĖ 7 klasė             Sidabrinės Kengūros diplomas

AURIMAS MICKEVIČIUS 7 klasė           Padėkos raštas

MARTYNAS VALATKEVIČIUS 7 klasė       Padėkos raštas

MIGLĖ PAULAUSKAITĖ 7 klasė               Padėkos raštas

VALENTINAS JAŠKEVIČIUS 7 klasė       Padėkos raštas

VILIUS KASIULIS 8 klasė                   Padėkos raštas

AURIMAS DAINAUSKAS 9 klasė             Padėkos raštas

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems Gamtos Kengūroje. Projekto dalyviams skiriamos padėkos. Raštus išsiųsime į mokyklas iki 2014 m. sausio 31 d.  Dėkojame už dalyvavimą ir linkime tolesnės sėkmės.

 

Organizatoriai

 
Pradinukų kūrybos paroda
Šeštadienis, 25 Gegužė 2013 07:12

Marijampolės švietimo centre gegužės 7 dieną atidaryta pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Tau gimtine“. Parodos tikslas - parodyti mokinių kūrybinius gebėjimus naudojant įvairias technikas ir medžiagas. 

Skaityti daugiau...
 
"Futboliuko" varžybos
Ketvirtadienis, 09 Gegužė 2013 12:26

Padovinio pagrindinės mokyklos mokiniai jau antrą kartą dalyvavo ,,Futboliuko“ varžybose. Mes sudarėme net 4 komandas: priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų, 1-2 klasių, 3 klasės ir 4 klasės komandas. Mums visiems labai patinka sportuoti, judėti, žaisti. Varžybų nekantriai laukėm. Šiek tiek jaudinomės. Važiavome ne laimėti, bet išbandyti jėgas su kitų mokyklų komandomis, sužinoti kaip sekasi mūsų bendraamžiams. Nors giliai širdelėse kirbėjo mintis, kad laimėsime.

Skaityti daugiau...
 
Temidė 2013
Ketvirtadienis, 04 Balandis 2013 18:09

Šiandien vykusiame teisinių žinių konkurse "Temidė" Padovinio mokyklos komanda "Kodeksai - jėga!" iškovojo III-iąją vietą. Mūsų jaunieji teisininkai pasirodė aukščiau savo galimybių. Plojame jiems atsistoja :). Pilną konkurso aprašymą pateiksime vėliau, kai visi atsigausime po nesuprantamų šio konkurso komisijos manevrų...

Skaityti daugiau...
 
Žvaigždžių diena 2013
Pirmadienis, 11 Kovas 2013 15:45

Ketvirtadienio popietę mokyklos sporto salėje bumbsėjo kamuoliai. Vyko jau tradicine tapusi krepšinio „Žvaigždžių diena“. Moksleiviai balsuodami išrinko komandų sudėtis. Šį kartą varžėsi gyvenantys Padovinyje prieš visus likusius, kurie pasirinko įmantrų pavadinimą savo komandai - „Kitokie“.

Skaityti daugiau...
 
Istorinių žinių konkursas "Lietuva"
Sekmadienis, 24 Vasaris 2013 14:59

Penktadienio popietė mokykloje prasidėjo masiniu šurmuliu. 5 - 10 klasių moksleiviai varžėsi istorinių žinių konkurse "Lietuva". Konkursas sąmoningai buvo organizuotas tarpe labai svarbių Lietuvai valstybinių švenčių: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - vasario 16-osios ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos - kovo 11-osios.

Skaityti daugiau...
 
Užgavėnių šventė mokykloje
Penktadienis, 15 Vasaris 2013 19:10

Padovinio pagrindinėje mokykloje prieš mėnesį buvo paskelbtas Užgavėnių kaukių gaminimo konkursas. Kaukes gamino visi mokiniai. Net mokytojai įsijungė į šią veiklą. Kad kaukė būtų graži, reikėjo daug darbo įdėti. Tai truko ne vieną savaitę. Plėšėme senų laikraščių skiautes, jas vandeniu suvilgę lipdėme ant plastilinu suformuotos veido formos, kuri buvo pritvirtinta prie 3 l talpos stiklainio. Kai kurie kaukes piešė, karpė iš popieriaus.

Skaityti daugiau...
 
Obuolio šventė
Pirmadienis, 19 Lapkritis 2012 16:00

Spalio 23 dieną mokykloje vyko jau tradicija tapusi derliaus šventė. Ją organizavo biologijos mokytoja Lina Kasperavičienė. Ši šventė tarsi atsisveikinimas su vasara. Derlius jau beveik nuimtas, o žiedų gamtoje dar daug, todėl pats geriausias laikas pasigrožėti tuo, ką dovanoja gamta ir gali sukurti išradingos, kūrybingo žmogaus rankos. Derliaus šventėje parodėme, ką nuveikėme per metus, ką užauginome, kuo džiaugėmės ir džiuginome visus.

Skaityti daugiau...
 
Maironiui - 150
Sekmadienis, 11 Lapkritis 2012 16:38

Spalio 22 d. mokykloje lietuvių kalbos mokytojai Z. Meškelevičius ir J. Rugienienė organizavo popamokinį renginį „Maironiui-150“, kuris buvo skirtas paminėti lietuvių literatūros klasiko J. Mačiulio-Maironio 150-ąsias gimimo metines.

Skaityti daugiau...
 
Auksinis rudenėlis - 2012
Penktadienis, 02 Lapkritis 2012 18:05

Šių metų spalio 19 dieną Padovinio pagrindinėje mokykloje vyko jaunųjų literatų konkurso „Auksinis rudenėlis - 2012“ baigiamasis renginys, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytojai J. Rugienienė ir Z. Meškelevičius. Į renginį su savo darbais atvyko 5-9 kasių mokiniai bei jų draugai. Iš viso konkursui savo kūrybą pateikė 12 mokinių.

Skaityti daugiau...
 
Mokytojų diena
Antradienis, 16 Spalis 2012 18:54

Padovinio pagrindinėje mokykloje Tarptautinė mokytojų dienos šventė – tradicinė, tačiau kasmet su nauju kūrybišku polėkiu ir nuoširdžiu bei atviru, kaip visada, kartų – mokytojų ir moksleivių – bendravimu. Spalio 5-osios rytą skambučiui pakvietus visi skubėjo ne į pirmąją pamoką, o į mokyklos foje.

Skaityti daugiau...
 
Europos kalbų diena
Pirmadienis, 08 Spalis 2012 17:28

Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę. Ši diena paminėta ir Padovinio pagrindinėje mokykloje.

Skaityti daugiau...
 
Rugsėjo 1 - osios šventė
Pirmadienis, 08 Spalis 2012 17:09

Išskridus gandrams, atvėsus orams iškeliavo ir žaliaskarė vasarėlė, palikdama tik prisiminimus. Suskambėjo Rugsėjo 1-osios skambutis. Jis sukvietė moksleivius į klases. Šie paaugę, pasipuošę ir mokyklos pasiilgę sugužėjo į mokyklą. Šventė neapsiėjo be gėlių, šurmulio ir sveikinimo žodžių mokytojams ir mokiniams.

Skaityti daugiau...
 
Paskutinis skambutis 2012
Penktadienis, 01 Birželis 2012 15:09

Birželio 1 dieną dvylikai Padovinio pagrindinės dešimtokų nuskambėjo paskutinis skambutis. Vidurdienį mokyklos foje vyko puiki šventė, tradiciškai organizuojama 9 klasės moksleivių. Sveikinimo žodžius dešimtokams tarė mokyklos direktorė, pirmosios mokytojos, tėvų atstovai, kiekviena klasė. Paskutinis skambutis mokykloje - vieno svarbaus jų gyvenimo etapo pabaiga, tačiau pradžia kitų - apsisprendimo, siekiamybės, įgyvendinimo. Didelės sėkmės jums visiems!!! Dešimtokai simbolinį mokyklos raktą perdavė devintokams - jie dabar vyriausi... Paskutinio skambučio šventės akimirkas galite matyti čia.

Šventės "kaltininkai":

 

IMG_7913

 
"Temidė" 2012. Pasaka tęsiasi...
Ketvirtadienis, 12 Balandis 2012 14:10

Kur buvę kur nebuvę prabėgo trys savaitės po II - ojo (savivaldybės) "Temidės" konkurso etapo, kuriame, primename, mūsų mokyklos komanda "Teisingumo dievai" iškovojo pirmąją vietą. Ši vieta suteikė teisę mūsų jauniesiems "teisininkams" dalyvauti III - iame (apskrities) etape.

Skaityti daugiau...
 
Sėkmės formulė
Antradienis, 10 Balandis 2012 18:30

Vieną gražią popietę susirinkome dalyvauti „Protų mūšyje“ – viktorinos „Sėkmės formulė“ 1- ajame etape. Renginį vedė mūsų lietuvių kalbos mokytojas Z. Meškelevičius, kuris daug kartų televizijoje dalyvavęs panašiuose žaidimuose. Mūsų mokytojas yra pats azartiškas žaidėjas ir moka tuo „užkrėsti“ mokinius ir mokytojus.

Skaityti daugiau...
 
"Temidė" 2012. Nugalėtojai!!!
Trečiadienis, 21 Kovas 2012 16:11

Netruko prabėgti metai nuo paskutinio teisinių žinių konkurso "Temidė", kurio metu Padovinio pagrindinės mokyklos komanda tik per plauką liko nuo prizininkų pakylos. Tačiau apie tai jau buvo rašyta mūsų tinklapyje, nesikartosime... Patyrę, jog ketvirtoji vieta pati skaudžiausia, šiemet mūsų mokyklos komanda, tik paskelbus eilinio "Temidės' konkurso nuostatus, rimtai kibo į darbą.

Skaityti daugiau...
 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę
Penktadienis, 20 Sausis 2012 11:22

Padovinio pagrindinės mokyklos mokiniai kiekvienais metais dalyvauja visuotinėje pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija", skirtoje Lietuvos laisvės gynėjams atminti.
Sausio 13-osios rytą mokykloje buvo tamsu, tik visuose languose pleveno žvakių liepsnelės. Mokiniai susikaupę rinkosi į klases, su mokytojais pasidalino mintimis apie šios dienos svarbą mums, lietuviams. Foje įruoštas kampelis su informacine medžiaga apie Lietuvos laisvės gynėjus. Šalia žvusiųjų pavardžių skausmingai liepsnoja žvakelė.

Skaityti daugiau...
 
Kalėdos 2011
Ketvirtadienis, 29 Gruodis 2011 11:01

Kaip ir dera šauniam Kalėdiniam renginiui buvo visko: sveikinimų ,vaišių, juoko, žaidimų ir, be abejonės, Kalėdų Senelis. Artėjančių švenčių, dovanų ir atostogų nuojauta tvyrojo ore bei skatino plačiai šypsotis visus. Renginio foto momentus galite pamatyti tinklapio galerijoje.

Padovinio pagrindinės mokyklos vadovybė sveikina visą mokyklos bendruomenę su šv.Kalėdomis ir Naujausiais metais, linki Jums svajonių išsipildymo, santarvės Jūsų namams, laimės ir pakantumo, džiaugsmo ir vilties.

 

IMG_7483

 
Diena sostinėje
Sekmadienis, 27 Lapkritis 2011 14:06

Šių metų lapkričio 24 dieną grupė Padovinio pagrindinės mokyklos ir Daukšių skyriaus mokinių lankėsi Vilniuje. Pirmiausia pabuvojome prie prezidentūros. Žvelgdami į virš pastato plevėsuojančią vėliavą sprendėme, prezidentė šiuo metu yra Lietuvoje, ar ne.

Skaityti daugiau...
 
Kariuomenės diena
Šeštadienis, 26 Lapkritis 2011 06:45

Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

Skaityti daugiau...
 
Mokytojų diena 2011
Trečiadienis, 12 Spalis 2011 15:30

Spalio 5 - oji Padovinio pagrindinėje mokykloje prasidėjo sveikinimų ir linkėjimų gausa. Mokytojo dienos proga mokiniai sveikino ir linkėjo eilėmis, dainomis, piešiniais. Pradinukai surengė piešinių parodėlę, o dešimtokai nusprendė mesti mokytojams, tradiciniu tapusį, įššūkį sporto aikštelėje. Krepšinio 3x3 varžybose mokytojai įrodė, kad turi pakankamai parako savo parakinėse ir įveikė dešimtokų komandą. Tinklinio aikštelėje dešimtokai pasiekė įtikinamą revanšą. Visas renginio nuotraukas galite matyti tinklapio galerijoje.

 

IMG_7394
 
"Tūkstantmečio" vaikas iš Padovinio
Penktadienis, 30 Rugsėjis 2011 17:22

Praėjo tik keletas mėnesių kai mūsų mokyklos moksleivės, Akvilės Vitkauskaitės, dėka Padovinio pagrindinė tapo žinoma Europoje, o Akvilė ir vėl garsina mūsų mokyklą. Šį kartą mūsų šaunioji septintokė buvo pakviesta filmuotis garsiame Lietuvos televizijos žaidime "Tūkstantmečio vaikai". Į televizijos studiją Akvilę lydėjo mama, Rūta Vitkauskienė, lietuvių kalbos mokytojas Zenonas Meškelevičius bei sesė Ugnė. Akvilės pasirodymą LRT studijoje galėsite pamatyti spalio 28d.

Kadras iš filmavimo:

 

Akvile_LRT

 
Rugsėjo 1 - oji Padovinio pagrindinėje
Sekmadienis, 04 Rugsėjis 2011 10:16

Rugsėjo 1 -ąją Padovinio pagrindinė mokykla pasitiko šventiška ir pasipuošusi. Kaip įprasta, tokiam renginiui buvo visko: gėlių, džiugaus šurmulio, sveikinimų, linkėjimų. Šventės akimirkas galite matyti foto medžiagoje - čia.

 

IMG_7361

 
Super Akvilė!!!
Penktadienis, 27 Gegužė 2011 17:36

Galima drąsiai teigti, kad nuo šiol Padovinio pagrindinė mokykla žinoma ir Europoje Wink. O žinomi mes tapome mūsų mokyklos šeštokės Akvilės Vitkauskaitės dėka. Šių metų kovo mėnesį, informatikos mokytojos Bronės Bagdonienės auklėtinė, dalyvavo tarptautiniame internetiniame informacinių technologijų konkurse CONEXUM.

Skaityti daugiau...
 
Menų diena mokykloje
Ketvirtadienis, 05 Gegužė 2011 18:33

Balandžio 28 dieną, ketvirtadienį, mokykloje vietoje pamokų vyko kultūrinė pažintinė veikla – menų diena „Pavasario keliu su Čiurlioniu“, skirta žymaus ir svarbaus Lietuvai kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100 mirties metinėms paminėti.

Skaityti daugiau...
 
Mokytojų išvyka į Suvalkų kraštą
Ketvirtadienis, 28 Balandis 2011 16:30

Padovinio pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvas pavasario šventes pasitiko išvyka į Suvalkų kraštą. Balandžio 20 d. mokytojai leidosi į kelionę „Jotvingių takais“, kurios metu buvo aplankyta daug nuostabių Lenkijos objektų.

Skaityti daugiau...
 
Civilinės saugos pratybos
Ketvirtadienis, 14 Balandis 2011 15:37

Padovinio pagrindinėje mokykloje vyko civilinės saugos mokymai mokytojams ir aptarnaujančiam personalui. Buvo aptartos įvairios situacijos gaisrų atveju, prisiminta civilinės saugos signalai.

Skaityti daugiau...
 
Sveikai gyvensenai skirtas renginys Daukšiuose
Ketvirtadienis, 14 Balandis 2011 15:08

Šių metų kovo 30 d. Padovinio pagrindinės mokyklos Daukšių pagrindinio ugdymo skyriuje vyko renginys - popietė „Sveika mityba - sveikas žmogus“. Popietės tikslas - suteikti žinių apie sveiką mitybą, sveikos mitybos piramidę.

Skaityti daugiau...
 
Knygnešio šventė
Penktadienis, 08 Balandis 2011 15:01

Šių metų kovo 16-ąją mokykloje vyko baigiamasis rašinių konkurso „Knygnešio kelias“, skirto Knygnešio dienai ir garsiausio lietuvių knygnešio J. Bielinio 165-osioms gimimo metinėms paminėti, renginys. Konkurse galėjo dalyvauti visų Marijampolės savivaldybės mokyklų 5-6 klasių mokiniai.

Skaityti daugiau...
 
"Temidė" 2011
Penktadienis, 25 Kovas 2011 18:34

Kovo 24 dieną, J.Totoraičio pagrindinėje mokykloje, vyko jau tradiciniu tapęs teisinių žinių konkursas "Temidė". Antri metai iš eilės šiame konkurse dalyvavo ir Padovinio pagrindinės mokyklos komanda pasivadinusi "juoda - balta". Šį kartą mokyklos garbę gynė devintokai Vaida ir Linas, bei dešimtokai - Dovilė, Liveta ir Edvinas. Į konkursą dalyviai bei palaikymo komanda keliavome Marijampolės policijos komisariato atsiūstu autobusiuku.

Skaityti daugiau...
 
Užgavėnės Daukšiuose
Pirmadienis, 14 Kovas 2011 13:41

Triukšminga ir linksma kovo 8-oji buvo Daukšiuose – aikštelėje prie mokyklos buvo švenčiamos Užgavėnės.

Šiai šventei mūsų mokiniai nemažai ruošėsi: darė kaukes, rinkosi bei siuvosi karnavalinius drabužius, mokėsi savo personažo elgesio bei kalbos.

Skaityti daugiau...
 
Žiemos sporto šventė Daukšių pagrindinio ugdymo skyriuje
Sekmadienis, 13 Kovas 2011 16:35

Vasaris sveikatingumo mėnuo, todėl Daukšiuose vyko žiemos sporto šventė: „Sportas stiprina kūną, o poilsis - dvasią“. Joje dalyvavo visi bendruomenės nariai. Mokiniai rungėsi įvairiose estafetėse, kurios sukėlė daug teigiamų emocijų . Šią šventę organizavo kūno kultūros mokytojas Alvydas Matusevičius.

Smagiausios akimirkos nuotraukose.

 
Pradinukų šventė
Pirmadienis, 21 Vasaris 2011 12:22

Šeima - pirmoji aplinka, į kurią patenkame vos gimę, kurioje mus supa meilė, rūpestis. Šeimoje mokomės bendrauti, mėlyti, gimsta pasitikėjimas, dėmesingas išklausymas. Kiekvienos šeimos gyvenime būna švenčių. Mūsų mokykloje vyko pradinių klasių kultūrinė veikla "Šeimos pomėgiai" ir popietė su tėveliais "Tai bent šeimynėlė".

Skaityti daugiau...
 
"Žvaigždžių" diena
Penktadienis, 18 Vasaris 2011 17:42

Vasario 15 dieną mokyklos sporto salėje vyko jau tradicine tapusi krepšinio "žvaigždžių" diena. Mokiniai balsuodami išrinko "šiaurės" ir "pietų" (skiriamąja riba tapo Dovinės upė) komandų sudėtis. Atkaklumu varžybos nenusileido LKL finalui, vyko permainingai.

Skaityti daugiau...
 
Vasario 16 - osios minėjimas
Penktadienis, 18 Vasaris 2011 17:40

Svarbiausios mūsų šaliai, Lietuvos valstybės atkūrimo, dienos išvakarėse mokykloje didžiosios pertraukos metu įvyko iškilmingas minėjimas. Renginį vedė istorijos mokytojas Egidijus Kriaučiūnas. Dešimtokams sudainavus patriotinę dainą mokytojas priminė mokiniams kuo svarbi Lietuvai vasario 16 - oji, papasakojo kaip savo Nepriklausomybės dieną švenčia kitos šalys, ragino būti savo valstybės patriotais.

Skaityti daugiau...
 


Apklausa

Man svarbiausia turėti
 

Mūsų draugai

 

sg-logo

 

emokykla

 

gyvuliai
 

logo_tukst_vaikai

 

 Be patyciu

 

 

www.padoviniomokykla.lt - 2011